LATEST ARTICLES

Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Tổng hợp danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 1 đến đợt 60. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY Danh sach co...
Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo

Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo

Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo. Mục đích: Quy trình này nhằm thống nhất việc giải quyết hồ sơ đề nghị...
Quy trình giải quyết hồ sơ

Quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội...

Quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin quảng cáo. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY Bia BM.TT.xx.xx-01 BM.TT.xx.xx-02 Quy...
Công ty sản xuất vắc xin có số đăng ký

Danh sách các Công ty sản xuất vắc xin có số đăng ký

Danh sách các Công ty sản xuất vắc xin có số đăng ký. STT Tên cơ sở sản xuất 1 Công ty Sanofi Pasteur SA Địa chỉ: 2...

Công văn 20384/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

Công văn 20384/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập...
Quyết định 6230/QĐ-BYT

Quyết định 6230/QĐ-BYT ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6230/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm...

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 Ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại...

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 về việc Ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng. BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Chỉ thị 1139/CT-BYT năm 2018 tăng cường CT phòng chống HIV-AIDS

Chỉ thị 1139/CT-BYT năm 2018 về việc tăng cường công tác phòng chống HIV-AIDS. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
Công văn 20290/QLD-MP năm 2018

Công văn 20290/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không...

Công văn 20290/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 20198/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục NLDC không yêu cầu GPNK

Công văn 20198/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của...