LATEST ARTICLES

Cây Cải Xoong

Cây Cải Xoong – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi Cải Xoong trang 892-893 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là đậu ban...
Ngũ Vị Tử

Cây Ngũ Vị Tử – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam –...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi Ngũ Vị Tử trang 889-892 tải bản PDF tại đây. Vị thuốc có đủ...
Cây Sóng Rắn

Cây Sóng Rắn – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi Cây Sóng Rắn trang 888-889 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là sóng...
Cam Thảo

Cây Cam Thảo – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi Cam Thảo trang 880-888 tải bản PDF tại đây. Cam thảo là một vị...
Bạng Hoa

Cây Bạng Hoa – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi Bạng Hoa trang 874 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là cây sò...
Cây Hồ Đào

Cây Hồ Đào (Óc Chó) – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi Hồ Đào trang 911-914 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là hạnh đào,...
Cây Tầm Xuân

Cây Tầm Xuân – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi Tầm Xuân trang 911 tải bản PDF tại đây. Tên khoa học Rosa multiflora...
Cây Kim Anh

Cây Kim Anh (Đường Quân Tử) – Những cây thuốc và vị thuốc Việt...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi Kim Anh trang 909-911 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là thích lê...
Kẹo Mạch Nha

Kẹo Mạch Nha – Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi Kẹo Mạch Nha trang 908-909 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là kẹo...
Cây Hồng Đằng

Cây Hồng Đằng (Kê Huyết Đằng) – Những cây thuốc và vị thuốc Việt...

0
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi Hồng Đằng trang 907-908 tải bản PDF tại đây. Còn gọi là thuyết đằng,...