LATEST ARTICLES

Công văn 2101/BYT/VPB1 đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Công văn 2101/BYT/VPB1 đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ...

BỘ Y TẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 2101/B YT-VPB1 V/v đảm bảo công tác Y...
Công văn 191/YDCT-QLY tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh TCT

Công văn 191/YDCT-QLY tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở khám chữa...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:191YDCT - QLY V/v...
Thông báo 322/TB-BYT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ "TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH TRONG BỆNH VIỆN"

Thông báo 322/TB-BYT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ “TĂNG...

BỘ Y TẾ Sổ: 322 /TB-BYT   CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 17 tháng 4...
Quyết định 2510/QĐ-BYT năm 2018

Quyết định 2510/QĐ-BYT năm 2018 công bố TTHC trong lĩnh vực KCB

Quyết định 2510/QĐ-BYT năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm...
Công văn 1116/BHXH-DVT năm 2018

Công văn 1116/BHYT-DVT vướng mắc trong TT Alphachymotrypsin theo BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1116/BHXH-DVT V/v vướng mắc trong...
Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018

Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018 cách XĐ tổng thanh toán chi phí KCB BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1094/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn tạm...
Công văn 6195/QLD-KD năm 2018

Công văn 6195/QLD-KD năm 2018 ĐB cung ứng vaccin phòng bệnh dại

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6195/QLD-ĐK V/v đảm bảo cung...
Công văn 6153/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 6153/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục NLLT không cần GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6153/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL làm thuốc cần GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6152/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 6151/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 6151/QLD-ĐK năm 2018 NL làm thuốc NK không yêu cầu GPNK

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 6151 V/v nguyên liệu làm...