LATEST ARTICLES

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 Công bố kèm theo quyết định này...

QUYẾT ĐỊNH 1353/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH/KIỂM...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1353/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm...

Dược thư Quốc gia Anh 78 (2020) – BNF 78

Từ lần xuất bản đầu tiên năm 1949, Dược thư Quốc gia Anh (BNF) đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu...

Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 68 nghị định số 36/2016/NĐ-CP về...

Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 68 nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV

  PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM - DRUG ADMINSTRATION OF VIETNAM - MINISTRY OF HEALTH DOCUMENT GUIDING FOR PROCEDURES 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90 ON ONLINE PORTAL...

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DOWNLOAD...

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm...

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV Q&A liên quan hồ sơ BABE trong đăng ký thuốc Câu hỏi BA.Be xls Q&A liên quan hồ sơ...