LATEST ARTICLES

Công văn 8469/QLD-ĐK

Công văn 8469/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

Công văn 8469/QLD-ĐK ngày 15 tháng 5 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Công văn 8468/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 8468/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

  Công văn 8468/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp...
Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8467/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Dược điển Anh 2016 – Bản đầy đủ (British Pharmacopoeia 2016 – Full Version)

Dược điển Anh (BP) là một tài liệu tham khảo quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực của ngành dược. Đáp ứng nhu cầu...

Công văn 8846/QLD-KD Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin và Glucagon

Công văn 8846/QLD-KD ngày 18 tháng 5 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 8847/QLD-KD Cung ứng thuốc Histamin và Glucagon (tiêm)

Công văn 8847/QLD-KD ngày 18 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Danh sách vắc xin

Danh sách số đăng ký vắc xin còn hiệu lực đến 31/03/2018

Danh sách vắc xin còn hiệu lực DANH SÁCH SỐ ĐĂNG KÝ VẮC XIN CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN 31/3/2018 STT Tên - Hàm lượng -Trình bày Tên...
Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập khẩu

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập khẩu

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm) phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,...
Công văn 8596/QLD-KD năm 2018

Công văn 8596/QLD-KD năm 2018 cung ứng vắc xin phòng não mô cầu

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8596/QLD-KD V/v cung ứng vắc...
Công văn 8589/QLD-KD năm 2018 về việc cung ứng thuốc Protamin

Công văn 8589/QLD-KD năm 2018 cung ứng thuốc Protamin

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8589/QLD-KD V/v cung ứng thuốc...