LATEST ARTICLES

QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục...

QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành...
QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục...

QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 04 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành...
QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục...

QUYẾT ĐỊNH 691/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành...
QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp...

QUYẾT ĐỊNH 690/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tai Việt Nam - Đợt...
Quyết định 5868/QĐ-BYT năm 2018

Quyết định 5868/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Quyết định 5868/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và...
Công văn 5805/BYT-DP

Công văn 5805/BYT-DP thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ -CP

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 về việc thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ -CP. Ngày 01/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP...
Công văn 5790/BYT-AIDS năm 2018

Công văn 5790/BYT-AIDS hướng dẫn sử đổi phần hoạch toán thuốc ban hành kèm...

Công văn 5790/BYT-AIDS về việc hướng dẫn sử đổi phần hoạch toán thuốc ban hành kèm Công văn số 1024/BYT-AIDS ngày 07/3/2017. BỘ Y TẾ ------- CỘNG...

Công văn 5789/BYT-AIDS hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán...

Công văn 5789/BYT-AIDS về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ KCB BHYT năm 2019. BỘ...
Quyết định 5229/QĐ-BYT

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ...

Quyết định 5229/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản...
Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con đẻ của người...

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ...