LATEST ARTICLES

Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin

Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Vắc xin 5 trong 1 SII Ấn Độ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VACCINE -...
Thông tư 30/2018/TT-BYT

Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và...

Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa...
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc

Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1)

Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1) Công văn 21201/QLD-ĐK ngày 07 tháng 11 năm 2018 21201_QLD_ĐK_2018_VNRAS Tờ hướng dẫn sử...
CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC Cục Quản lý dược thực hiện pháp chế hóa các chủ trương chung của Hội đồng xét duyệt...
Công văn 21662/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 21662/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

Công văn 21662/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của...

Công văn 21658/QLD-ĐK năm 2018 đính chính QĐ cấp SĐK

Công văn 21658/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 21658_QLD_ĐK_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM
Công văn 21633/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 21633/QLD-ĐK năm 2018 thuốc đối chứng trong NC TĐSH

Công văn 21633/QLD-ĐK năm 2018 về việc thuốc đối chứng trong nghiên cứu tương đương sinh học. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 21633_QLD_ĐK_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG...
Công văn 21629/TB-QLD

Công văn 21629/TB-QLD tuyển dụng công chức năm 2018

Công văn 21629/TB-QLD về việc tuyển dụng công chức năm 2018. Cục Quản lý Dược có nhu cầu tuyển 3 công chức làm việc tại...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản...

Công văn 21578/QLD-ĐK ngày 14 tháng 11 năm 2018 đính chính quyết định cấp...

Công văn 21578/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...