LATEST ARTICLES

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 9 năm 2021 (Vietnam...

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 9 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update September 2021)

Bảo vệ: Công văn Bộ Khoa học Công nghệ gửi Bộ Y tế về...

Công văn Bộ Khoa học Công nghệ gửi Bộ Y tế về việc ghi nhãn phụ đối với sản phẩm thuốc nhập...

Văn bản số 442/TTMS-NVD về việc thông báo Quyết định ban hành bộ tiêu...

Văn bản số 442/TTMS-NVD ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc thông báo Quyết định ban hành bộ tiêu chí đàm...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 20 Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục...

Các quy trình giải quyết hồ sơ của phòng đăng ký Cục quản lý...

Quy phòng phòng đăng ký Link website Cục quản lý Dược tại đây

Quyết định số 490/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài...

Quyết định số 490/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại...

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 8 năm 2021 (Vietnam...

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 8 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update August 2021)

Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn đăng ký...

Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường...

Hướng dẫn tra cứu các đợt công bố kết quả đánh giá đáp ứng...

GMP assessment đánh giá nhà máy nước ngoài đạt GMP phục vụ cho công tác đăng ký, thầu tại Việt Nam

Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463...

Quyết định 21/QĐ-QLD ngày 12 tháng 01 năm 2012 về việc công bố 463 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành...