LATEST ARTICLES

Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP Đợt 1-59

Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP Đợt 1-59

Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP Đợt 1-59. DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY PICS_Đợt 1-59_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM
Công văn 17220/QLD-CL

Công văn 17220/QLD-CL công bố CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17220/QLD-CL V/v công bố cơ...

Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn...

Công văn 17219/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu...

Công văn 4997/BYT-KCB công tác CSSK, PHCN cho người khuyết tật

Công văn 4997/BYT-KCB về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người...
Công văn 17253/QLD-MP

Công văn 17253/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi SP không đạt CL

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17253/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...
Công văn 17247/QLD-TTra

Công văn 17247/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ ĐKT, nguyên liệu làm thuốc

Công văn 17247/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc nguyên liệu làm thuốc. Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của...

Công văn 17246/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ ĐKT, nguyên liệu làm thuốc

Công văn 17246/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ...

Công văn 17245/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ, ngừng cấp phép NK, NLLT

Công văn 17245/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP...

Công văn 17244/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ ĐKT, nguyên liệu làm thuốc

Công văn 17244/QLD-TTra ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu...
Công văn 17243/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 17243/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17243/QLD-ĐK V/v đính chính danh...