LATEST ARTICLES

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 Công bố kèm theo quyết định này...

CẬP NHẬT CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

  CẬP NHẬT TOÀN BỘ 127 VĂN BẢN -  CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC TÍNH ĐẾN NGÀY 30/3/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- VNRAS CONTINUOUSLY UPDATE 127 THE OFFICIAL...

Dược thư Quốc gia Anh 78 (2020) – BNF 78

Từ lần xuất bản đầu tiên năm 1949, Dược thư Quốc gia Anh (BNF) đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV

  PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM - DRUG ADMINSTRATION OF VIETNAM - MINISTRY OF HEALTH DOCUMENT GUIDING FOR PROCEDURES 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90 ON ONLINE PORTAL...

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DOWNLOAD...

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm...

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV Q&A liên quan hồ sơ BABE trong đăng ký thuốc Câu hỏi BA.Be xls Q&A liên quan hồ sơ...

Sổ tay chất lượng quản lý Vắc xin

Sổ tay chất lượng quản lý Vắc xin của Bộ Y tế Sổ tay chất lượng về quản lý vắc xin của Bộ Y tế...