Home Authors Posts by dantiger

dantiger

12 POSTS 0 COMMENTS
Sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc

Sổ tay Hướng dẫn Đăng ký thuốc

0
Sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc để hướng dẫn cụ thể các công ty đăng ký thuốc trong việc chuẩn bị hồ sơ,...
Công văn 15221/QLD-TTra

Công văn 15221/QLD-TTra về việc tiếp tục hướng dẫn kiểm tra chất lượng thuốc...

0
Công văn 15221/QLD-TTra về việc tiếp tục hướng dẫn kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu ngày 17 tháng 08 năm 2015 BỘ Y TẾ CỤC...
Công văn 189/YHCT-QLD

Công văn 189/YHCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu

0
Công văn 189/YHCT-QLD về việc kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu   BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
Công văn 3309/BYT-TB-CT

Công văn 3309/BYT-TB-CT về việc hiệu lực áp dụng công văn số 3048/BYT-TB-CT ngày...

0
Công văn 3309/BYT-TB-CT về việc hiệu lực áp dụng công văn số 3048/BYT-TB-CT ngày 27/05/2014 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
công văn 2433 về thử lâm sàng vắc xin

Công văn 2433/BYT-QLD về việc làm rõ quy định về thử lâm sàng đối...

0
Công văn 2433/BYT-QLD về việc làm rõ quy định về thử lâm sàng đối với trường hợp thay đổi, bổ sung cơ sở đóng...
sinh phẩm chẩn đoán invitro

Công văn 3048/BYT-TB-CT về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng...

0
Công văn 3048/BYT-TB-CT về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại sinh...
1129/QĐ-BYT về đấu thầu

Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn...

0
Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ...
GMP bao bì

Công văn số 302/BYT-QLD về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT...

0
Công văn số 302/BYT-QLD về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì dược phẩm BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ...
Công văn 8121/QLD-CL

Công văn 8121/QLD-CL về việc kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu hành...

0
Công văn 8121/QLD-CL về việc kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường   BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
giá thuốc

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước giá...

0
Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước giá thuốc dùng cho người BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH...
0868.552.633