Công văn 1194/KCB-NV tăng cường công tác điều trị bệnh tay...

Công văn 1194/KCB-NV về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Tình hình bệnh tay chân miệng có số mắc gia...

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm...

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế...

Thông tư 13/VBHN-BYT quy định giá tối đa và chi phí...

Thông tư 13/VBHN-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần...

Công văn 18218/QLD-VP hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý...

Công văn 18218/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018. Thực hiện Thông...

Quyết định 5703/QĐ-BYT ban hành tiêu chí Đơn vị quản lý...

Quyết định 5703/QĐ-BYT  Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí "Đơn vị quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"...

Công văn 16632/QLD-KD cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16632/QLD-KD V/v cung ứng thuốc...

Quyết định 4935/QĐ-BYT Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4935/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm...

Quyết định 4933/QĐ-BYT Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4933/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm...

Quyết định 5454/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai thống kê y tế...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5454/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm...

Công văn 5446/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5446/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ