Công văn 6026/QLD-TTra năm 2018

Công văn 6026/QLD-TTra năm 2018 về thuốc giả Zinnat 500mg

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số 6026/QLD-TTra V/v thuốc giả zinnat 500mg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh...
Công văn 5674/QLD-CL năm 2018

Công văn 5674/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5674/QLD-CL V/v đình chỉ...

NGHỀ RỀ-GU (REGULATORY AFFAIRS)

Tình hình là có nhiều bạn muốn tìm hiểu về nghề Regu trong ngành dược, mà các bạn hay gọi là làm Đăng ký...

Quyết định 2091/QĐ-BYT năm 2018 thực hành tiết kiệm, chống lãng...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2091/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm...

Công văn 159/K2ĐT-ĐH năm 2018 đăng tải trên trang thông tin...

BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:159/K2ĐT-ĐH V/v...

Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018 góp ý dự thảo Thông tư...

BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:157/K2ĐT-TNLS V/v...

Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018 dự thảo Thông tư sửa đổi,...

BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:156/K2ĐT-TNLS V/v...

Quyết định số 111/QĐ-ATTP năm 2018 thành lập tổ công tác...

Bộ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 111/QĐ-ATTP CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà Nội, ngày...
Công văn 3142/QLD-KD năm 2018

Công văn 3142/QLD-KD năm 2018 đăng tải thông tin trên báo...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3142/QLD-KD Về việc đăng tải...
thông báo về việc công bố thực phẩm

THÔNG BÁO thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm...

THÔNG BÁO về việc thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ