Quyết định 3449/QĐ-BYT năm 2018 tài liệu hướng dẫn QTKT phẫu...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3449/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm...

Quyết định 3448/QĐ-BYT năm 2018 tài liệu hướng dẫn phẫu thuật...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3448/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm...

Chỉ thị 473/CT-BYT năm 2018 về phòng chống thiên tai và...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/CT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm...

Thông báo 192/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về ứng dụng...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 05...

Thông báo 188/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về mua...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 05...

Thông báo số 27/TB-TTĐT tổ chức đào tạo, tập huấn thông...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DƯỢC, MỸ PHẨM THÔNG BÁO. Tổ chức đào tạo, tập huấn thông tư số 11/2018/TT-BYT và...

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập...

Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm) phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,...

Công văn 2853/BYT-BM-TE năm 2018 xác minh và báo cáo trường...

  BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 2853 /BYT-BM-TE V/v xác minh và báo cáo...

Công văn 409/MT-LĐ công bố tổ chức đủ điều kiện thực...

Công văn 409/MT-LĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Công văn 272/CNTT-CSHT Tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số...

Công văn 272/CNTT-CSHT ngày 18 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ