CÔNG VĂN SỐ 15/QLD-KD ĐẢM BẢO CUNG ỨNG THUỐC DỊP TẾT...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QLD-KD v/v đảm bảo cung...
Hồ sơ đăng ký thuốc trong nước

TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 – 24/11/2017 Hồ sơ đăng ký thuốc...

TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017 Hồ sơ đăng ký thuốc...
Công văn 15155/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2017

Công văn 15155/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15155/QLD-VP V/v Hướng dẫn kiểm...
thông cáo báo chí vnpharma

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về một số thông tin liên quan...

Trong các ngày từ 19/10/2017 đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về phiên xét xử phúc thẩm...
Công văn 15949/QLD-KD

Công văn 15949/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu thuốc

Công văn 15949/QLD-KD tạm ngừng nhập khẩu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân...

Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng UBND TỈNH CAO BẰNG SỞ...
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO

DANH SÁCH CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC...

DANH SÁCH CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC GMP-WHO TÍNH ĐẾN 05/10/2017 DANH MỤC ĐÍNH KÈM:  DSCTTN_đạt_TC_GMP-WHO_05.10.2017 TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI...

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo...

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn THÔNG TIN CÁC ĐƠN...

Công ty CP Tập đoàn VinaControl – Hoạt chất kiểm định

Công ty CP Tập đoàn VinaControl - Hoạt chất kiểm định THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM Ban hành kèm công văn 547/MT-HC ngày 13 tháng 06...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ