Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo...

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn THÔNG TIN CÁC ĐƠN...

Công ty CP Tập đoàn VinaControl – Hoạt chất kiểm định

Công ty CP Tập đoàn VinaControl - Hoạt chất kiểm định THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM Ban hành kèm công văn 547/MT-HC ngày 13 tháng 06...

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh –...

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh - Các quy trình khảo nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM Ban hành kèm theo...

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh –...

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt chất kiểm nghiệm TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM Tên cơ sở: Viện Y...

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Các quy trình...

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Các quy trình khảo nghiệm thông tin đơn vị KHẢO NGHIỆM Tên cơ sở: Viện Vệ Sinh...

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường – Các quy...

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Các quy trình khảo nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM Tên cơ sở: Viện Sức...

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung...

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương - Các quy trình khảo nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM Tên...

VIỆN PASTEUR TP Hồ Chí Minh – Các quy trình khảo...

 VIỆN PASTEUR TP.HCM - Các quy trình khảo nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ  KHẢO NGHIỆM Tên cơ sở: VIỆN PASTEUR TP.HCM Địa chỉ trụ sở:...

Công văn 10092/VPCP-V.I tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm,...

Công văn 10092/VPCP-V.I tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,...

TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ