Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách...

Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượngBỘ Y TẾ CỤC...

Quyết định 1357/QĐ-BYT về việc ban hành 01 sinh phẩm chẩn...

Quyết định 1357/QĐ-BYT về việc ban hành 01 sinh phẩm chẩn đoán in-vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam -...

GẶP MẶT PLA LẦN 2

GẶP MẶT PLA LẦN 2Hưởng ứng phong trào gặp nhau với tinh thần giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong...

Quyết định 111/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 10 vắc...

Quyết định 111/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 10 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt...

Quyết định 110/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 sinh...

Quyết định 110/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 sinh phẩm đươc cấp số đăng ký lưu hành tai Việt Nam - Đợt...

Quyết định 112/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 42 sinh...

Quyết định 112/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 42 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt...

Tờ trình Dự thảo 3 Nghị định quy định điều kiện...

Tờ trình Dự thảo 3 Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm chức năngBỘ...

Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên...

Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP-WHO cập nhật tới ngày 08.03.2017) DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG NƯỚC...

Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu...

Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổiBỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 1527/BYT-TB-CT áp dụng văn bản trong hoạt động đăng...

Công văn 1527/BYT-TB-CT áp dụng văn bản trong hoạt động đăng ký, nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in-vitroBỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
- Advertisement -