Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 –...

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Hoạt chất có khả năng kiểm định THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban hành...

TT Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc –...

Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban...

TT Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM- Hoạt chất...

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP Hồ Chí Minh - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM...

Công ty CP Kiên Nam – Hoạt chất có khả năng...

Công ty CP Kiên Nam - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo công văn số...

Cty CP Đầu tư Hợp Trí – Hoạt chất có khả...

Cty CP Đầu tư Hợp Trí - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban hành kèm theo công văn...

Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam – Hoạt chất có...

Cty CP Thuốc sát trùng Việt Nam - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban  hành kèm theo công...

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y...

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ CHỦ BIÊN: TS. Nguyễn Thanh Hà LỜI NÓI ĐẦU Nước thải phát sinh tại các...

SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG...

SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG BỆNH VIỆN LỜI NÓI ĐẦU Trong thời gian qua, các cơ sở y tế đã...

Chương trình đào tạo quản lý chất thải y tế dành...

Chương trình đào tạo quản lý chất thải y tế dành cho giảng viên DÀNH CHO GIẢNG VIÊN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI – 2015 Chỉ...

Chương trình đào tạo quản lý chất thải y tế cho...

Chương trình đào tạo quản lý chất thải y tế cho nhân viên y tế DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ...
- Advertisement -