Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc

1932
Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15819/QLD-TTra

V/v ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kinh gửi: Công ty Huons Co., Ltd

(Địa chỉ: 957 Wangam-dong, Jecheonsi, Chungcheonbuk-do, Korea)

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Biên bản làm việc số 94/QLD-BBLV ngày 22/9/2017 của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

1. Ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc do Công ty Huons Co., Ltd sản xuất, đứng tên đăng ký.

Lý do: Thuốc được sản xuất không đúng địa chỉ theo hồ sơ đăng ký.

2. Thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với Công ty Huons Co., Ltd là 24 tháng kể từ ngày ký ban hành Công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15819_QLD_TTra_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!