Công văn 7181/QLD-KD về việc nhập khẩu than hoạt tính

1865
nhập khẩu than hoạt tính
nhập khẩu than hoạt tính
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7181/QLD-KD
V/v Nhập khẩu than hoạt tính
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Otal
Tầng 5, tòa nhà Technosoft, khu CNTTTT Cầu Giấy, 15/8 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cu Giy, Hà Nội

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 02/2018 ngày 26/3/2018 của Công ty đề nghị giải đáp về việc nhập khẩu than hoạt tính có thuộc diện xin giấy phép nhập khẩu không.

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế có chức năng cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Do đó, Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi chỉ áp dụng cho hàng hóa là thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Công ty nhập khẩu than hoạt tính nêu trên không nhằm mục đích sử dụng là nguyên liệu để sản xuất thuốc, mặt hàng này sẽ không thuộc diện quản lý của Bộ Y tế. Do đó không áp dụng mã hàng hóa (HS) của thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc đối với sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Cục hải quan;
– Lưu: VT, KD.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 7181/QLD-KD về việc nhập khẩu than hoạt tính

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!