Thông báo mở lớp học phân loại trang thiết bị y tế tại Hà Nội tháng 8 năm 2017

1887
Lớp học phân loại ttbyt tháng 8/2017
Lớp học phân loại ttbyt tháng 8/2017
5/5 - (1 bình chọn)

Thông báo mở lớp phân loại trang thiết bị y tế tại Hà Nội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ – BỘ Y TẾ thông báo mở lớp phân loại Trang thiết bị y tế khu vực Hà Nội, dự kiến khai giảng 8h00 ngày 22/8/2017

Thông tin liên lạc: Hoài Nam: 0915795085

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày……..tháng……năm 2016

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤ

PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.                           

Kính gửi:   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ – BỘ Y TẾ

Tên tôi là: ……………………………………………………….

Sinh ngày:………..tháng ……….năm ………Tại:……………………………

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….

Địa chỉ mail: ……………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………..

Đơn vị hiện đang công tác: …………………………………………………….

Thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật TTBYT:………………………………

Tôi xin đăng ký tham gia học chương trình Đào tạo liên tục “Phân loại trang thiết bị y tế” do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế – Bộ Y tế tổ chức tại:

Miền Bắc                                         Miền Trung                                       Miền Nam

Đối tượng 1                                     Đối tượng 2

Thời gian tham dự khóa học:……………………………………………………….

(Tôi xin thực hiện đúng nội quy lớp học và nộp đủ kinh phí theo quy định của nhà Trường)                                                                      

 Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thông báo mở lớp phân loại trang thiết bị y tế tại Hà Nội

DOWNLOAD MẪU ĐƠN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Đơn đăng ký học PLTTBYT

[/sociallocker]

Lớp học phân loại ttbyt tháng 8/2017

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!