TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC

1547
Hồ sơ đăng ký thuốc trong nước
5/5 - (2 bình chọn)

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC

Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 – 24/11/2017

Hồ sơ đăng ký thuốc trong nước

STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký Công ty sản xuất Ngày tiếp nhận Ngày đưa ra thẩm định Ngày trả lời kết quả thẩm định Lần

thẩm

định

Tình trạng hồ sơ Loại thuốc Loại hồ sơ
1 TN-37137 Alphachymotrypsin Công ty TNHH DP USA-NIC 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
2 TN-37138 Fumanic Công ty TNHH DP USA-NIC 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
3 TN-37139 Bosfen 400 Công ty CPDP Boston Việt Nam 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
4 TN-37140 USARALPHAR 8400 UI Công ty CPDP Phong Phú 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
5 TN-37141 USARALPHAR

4200 UI

Công ty CPDP Phong Phú 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
6 TN-37142 Chymorich 4200 UI Công ty CPDP Phong Phú 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
7 TN-37143 Chymorich 8400 UI Công ty CPDP Phong Phú 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
8 TN-37144 Oceritec 80/25 Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
9 TN-37145 Adesvadin ® 2,5 Công ty CPDP Agimexpharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
10 TN-37146 Ocedio 160/25 Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
11 TN-37147 Adesvadin ® 5 Công ty CPDP Agimexpharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới
12 TN-37148 Ocemuco Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Trong nước Đăng ký mới

………………………………

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Tình_trạng_xử_lý_HSĐTTN

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!