Home Authors Posts by Longvalor

Longvalor

225 POSTS 0 COMMENTS
Tổng hợp kết quả trúng thầu của các cơ sở KCB tính đến 30/06/2018

Tổng hợp kết quả trúng thầu của các cơ sở KCB tính đến 30/06/2018

0
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU NĂM 2017 - 2018 THEO BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÊN NGÀY 30/06/2018 -...
Tổng hợp tình hình kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến 19/07/2018

Tổng hợp tình hình kê khai lại thuốc nhập khẩu

0
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI THUỐC NHẬP KHẨU - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát hiện mức...
Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc công ty CPD Minh Hải

Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy ĐKLH...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phức  Số: 12448QLD-Ttra V/v xử lý hồ sơ...
Công văn 14414/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

Công văn 14414/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   Số 14114/QLD-CL V/v xử lý thuốc...
Công văn 14245/QLD-ĐK thực hiện công văn về ĐK nhập khẩu đơn hàng thuốc

Công văn 14245/QLD-ĐK thực hiện công văn về ĐK nhập khẩu đơn hàng thuốc

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 14245 /QLD-ĐK V/v thực hiện...
Công văn 14424/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

Công văn 14424/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:14424/QLD-CL     V/v xứ lý thuốc...
Công văn 14487/QLD-CL xử lý thuốc chứa dược chất valsartan

Công văn 14487/QLD-CL xử lý thuốc chứa dược chất valsartan

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14487/QLD-CL V/v xử lý thuốc...
Quyết định 4592/QĐ-BYT công bố TTHC ban hành tại TT 13/2018/TT-BYT

Quyết định 4592/QĐ-BYT công bố TTHC ban hành tại TT 13/2018/TT-BYT

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 4592/QĐ-BYT   Hà Nội, ngày     tháng      năm...
Quyết định 4562/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn điều trị bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính

Quyết định 4562/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn điều trị bệnh Phổi tắc...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức   SỐ:4562/QĐ-BYT   Hà Nội, ngày 19 tháng  7 năm 2018   QUYẾT...
Quyết định 479/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định 479/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 479/QĐ-XPHC Hà Nội, ngày 24...
0868.552.633