Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4340/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả

Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4337/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4452/SYT-NVD ngày 28/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

Công văn số 153/PYT Phòng Y Tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 153/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 29 tháng 09 năm 2023 sau khi nhận được công văn số 4171/SYT-NVD ngày 13/09/2023 của Sở y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc PymeRoxitil không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của...

0
Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của...

0
Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn'

Công văn số 132/PYT ngày 30/08/2023 Về việc thu hồi thuốc...

0
       UBND QUẬN THANH XUÂN PHÒNG Y TẾ Số 132/PYT V/v thu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thuốc giả CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn số 8364/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:  8364 /QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu...

Công văn số 8895/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8895 /QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 CỘNG HOÀ...

Công văn số 951/QLD-MP về việc khắc phục phần mềm hệ...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:      951    /QLD-MP V/v khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

0868 552 633