Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

CÔNG VĂN SỐ 1881/QLD-CL CÔNG BỐ ĐỢT 24 DANH SÁCH...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số :1881/QLD-CL v/v công bố đợt  24...

TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tin xử phạt vi phạm hành chính Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân. Ngày 30/8/2017 Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã...

Công văn 22214/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thuốc giả...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22214/QLD-CL V/v thuốc giả Lincomycin...

Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21207/QLD-CL V/v công bố đợt...

Công văn 20508/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20508/QLD-CLV/v đình chỉ lưu...

Công văn 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
Công văn 14630/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG...

Công văn số 13866/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------------- Số: 13866/QLD-CL V/v: đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng CỘNG HÒA XÃ...

Thông tin xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực Dược

0
Thông tin xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực Dược CÔNG TY AUM IMPEX (PVT) Ngày 8/6/2017 Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ban...

Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công...

0
Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM...

0
DANH SÁCH CÁC THUỐC, CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI TỪ ĐỢT...
0868.552.633