Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

CÔNG VĂN SỐ 1881/QLD-CL CÔNG BỐ ĐỢT 24 DANH SÁCH...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số :1881/QLD-CL v/v công bố đợt  24...

TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tin xử phạt vi phạm hành chính Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân. Ngày 30/8/2017 Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã...

Công văn 22214/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thuốc giả...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22214/QLD-CL V/v thuốc giả Lincomycin...

Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21207/QLD-CL V/v công bố đợt...

Công văn 20508/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20508/QLD-CLV/v đình chỉ lưu...

Công văn 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

Công văn 14630/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG...

Công văn số 13866/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------------- Số: 13866/QLD-CL V/v: đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng CỘNG HÒA XÃ...

Thông tin xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực Dược

Thông tin xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực Dược CÔNG TY AUM IMPEX (PVT) Ngày 8/6/2017 Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ban...

Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công...

Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM...

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI TỪ ĐỢT...