Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công...

Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Công văn 465/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 465/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Tổng hợp xử lý vi phạm chất lượng năm 2014

Tổng hợp xử lý vi phạm chất lượng năm 2014 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT THUỐC Từ 01/1/2014 đến 31/12/2014 TT Tên đơn...

Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược –...

Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ 01 đến tháng 03/2015 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM...

Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc...

Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chứa hoạt chất albumin) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...