Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công...

0
Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Công văn 465/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 465/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Tổng hợp xử lý vi phạm chất lượng năm 2014

0
Tổng hợp xử lý vi phạm chất lượng năm 2014 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT THUỐC Từ 01/1/2014 đến 31/12/2014 TT Tên đơn...

Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược –...

0
Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ 01 đến tháng 03/2015 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM...

Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc...

0
Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chứa hoạt chất albumin) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
0868.552.633