Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

Công văn 7335/QLD-CL tạm dừng sản xuất thuốc tiêm tại Cty...

0
Công văn 7335/QLD-CL tạm dừng sản xuất thuốc tiêm tại Cty CP D-VTYT Hải Dương BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 4405/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 4405/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC...

Công văn 3324/QLD-CL công bố đợt 17 Danh sách các công...

0
Công văn 3324/QLD-CL công bố đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Công văn 2922/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 2922/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 1945/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 1945/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 18/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 18/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 17690/QLD-CL tạm dừng sử dụng thuốc Hadubaris, số đăng...

0
Công văn 17690/QLD-CL tạm dừng sử dụng thuốc Hadubaris, số đăng ký: VD-18438-13 do công ty CP Dược VTYT Hải Dương sản xuất BỘ Y...

Quyết định 495/QĐ-QLD về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ...

0
Quyết định 495/QĐ-QLD về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC...

Quyết định 483/QĐ-QLD về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ...

0
Quyết định 483/QĐ-QLD về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc và rút...
0868.552.633