Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng

1350
Công văn 7834/QLD-CL
Công văn 7834/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7834/QLD-CL
V/v công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quan lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố Đợt 22 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Rút tên của 04 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
– Brawn Laboratories Ltd. – INDIA;
– Health Care Formulations Pvt., Ltd. – INDIA;
– Macleods Pharmaceulticals Ltd. – INDIA;
– Nexus Pharma (Pvt.) Ltd – PAKISTAN.
2. Danh sách cập nhật Đợt 22 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

VĂN BẢN GỐC + DANH SÁCH ĐÍNH KÈM 

Công văn 7834/QLD-CL công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài vi phạm chất lượng.

[sociallocker id=7424]

7834_QLD_CL_BLACKLIST 7834_QLD_CL_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!