Công văn 20508/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

1547
Công văn 20508/QLD-CL
Công văn 20508/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20508/QLD-CLV/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Công ty cố phần dược phấm Medisun.
  • Căn cứ vào các qui chế dược hiện hành của Việt Nam
  • Căn cứ Công văn số 8M/VICNTTW-KII ngày 10/11/2017 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 47Gt57 về thuốc Viên nang mềm Bluetec (Cetirizin hydrochlorid 1Omg), SĐK: VD-22179-15, số lô: 010617, Ngày SX: 19/06/2017, HD: 19/06/2020 do Công ty cổ phần dược phẩm Medisun sản xuất. Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm Hải Dương lấy tại Kho chi nhánh Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương tại huyện Thanh Miện, Hải Dương. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc Viên nang mềm Bluetec (Cetirizin hydrochlorid 1Omg), SđK: VD-22179-15, số lô: 010617, Ngày SX: 19/06/2017, HD: 19/06/2020 do Công ty cổ phần dược phẩm Medisun sản xuất.
  2. Công ty cổ phần dược phẩm Medisun phối hợp với nhà phân phối thuốc, phải:

+ Trong thời gian 05 ngày, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc Viên nang mềm Bluetec (Cetirizin hydrochlorid lOmg), SDK: VD-22179-15, Số lô: 010617, Ngày SX: 19/06/2017, HD: 19/06/2020 và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

  1. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.
  2. Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Sở Y tế tỉnh Hải Dương kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần dược phẩm Medisun và Công ty CP Dược VTYT Hải Dương thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

KT CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 20508/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20508_QLD_CL_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!