Home Authors Posts by chinguyen.vnras

chinguyen.vnras

102 POSTS 0 COMMENTS

Tra cứu Dược thư quốc gia online 2022 xuất bản lần thứ 3 PDF

0
Dược thư quốc gia Việt Nam được coi là quy chuẩn về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả giúp các dược sĩ, bác sĩ tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho người bệnh.
Công văn 20708/QLD-KD 2017 tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc

Công văn 20708/QLD-KD báo cáo số liệu tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 20708/QLD-ĐK V/v báo cáo số liệu...
Quyết định 5477/QĐ-BYT 2017 thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

Quyết định 5477/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5477/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH về việc...
Công văn 20297/QLD-GT 2017 quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

Công văn 20297/QLD-GT 2017 quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 20297/QLD-GT V/v Triển khai quản lý...
Công văn 6593/BYT-TB-CT 2017 rà soát danh mục trang thiết bị y tế

Công văn 6593/BYT-TB-CT 2017 rà soát danh mục trang thiết bị y tế

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6593/BYT-TB-CT V/v Rà soát danh mục trang thiết bị...
Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

Công văn 18852/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 18852/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...
Công văn 18685/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

Công văn 18685/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 18685/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...
Công văn 18684/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

Công văn 18684/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 18684/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...
Thông tư 41/2017/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 41/2017/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ Bãi bỏ...
Công văn 18470/QLD-KD đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục sau mưa lũ

[KHẨN] Công văn 18470/QLD-KD đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa...

0
Công văn 18470/QLD-KD đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633