Home Authors Posts by nacupharm

nacupharm

135 POSTS 0 COMMENTS
Đấu thầu tập trung

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

0
Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG...
Kiểm soát nhiễm khuẩn

Dự thảo thông tư Hướng dẫn thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn

0
Dự thảo Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn  BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Thu hồi và xử lý thực phẩm

Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo

0
Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm BỘ Y TẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Công văn 9754/QLD-ĐK

Công văn 9754/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu kiểm soát đặc biệt phải cấp phép

0
Công văn 9754/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Công văn 9753/QLD-ĐK

Công văn 9753/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải cấp phép

0
Công văn 9753/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Công văn 9512/QLD-ĐK

Công văn 9512/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải cấp phép

0
Công văn 9512/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Công văn 9510/QLD-ĐK

Công văn 9510/QLD-ĐK Bổ sung nguyên liệu kiểm soát đặc biệt phải cấp phép

0
Công văn 9510/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Khám sức khỏe

Dự thảo thông tư Quy định khám sức khỏe tham gia CAND

0
Dự thảo thông tư Quy định khám sức khỏe tham gia CAND DỰ THẢO 2 BỘ CÔNG AN Số:           /2018/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Công văn 8996/QLD-ĐK

Công văn 8996/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải cấp phép

0
Công văn 8996/QLD-ĐK ngày 22/5/2018 của Cục Quản lý Dược BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 8846/QLD-KD Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin và Glucagon

0
Công văn 8846/QLD-KD ngày 18 tháng 5 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
0868.552.633