Home Authors Posts by Võ Thị Phương Thùy

Võ Thị Phương Thùy

59 POSTS 0 COMMENTS
Cấu tạo a-linolenic acid

Alpha-linolenic acid và bệnh tim mạch

Axit α-linolenic là một axit cacboxylic trong thành phần chứa 18 nguyên tử cacbon và đi kèm ba liên kết đôi cis. Nó là một axit béo thiết yếu với cơ thể con người và có vai trò tiềm năng trong điều trị các bệnh về tim mạch.
công văn 2027/QLD-ĐK

CÔNG VĂN SỐ 2027/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP...

 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc SỐ 2027/QLD-ĐK V/v công bố danh...
công văn 2026/QLD-ĐK

CÔNG VĂN SỐ 2026/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2026/QLD-ĐK V/v công bố danh...
công văn 2025/QLD-ĐK

CÔNG VĂN  SỐ 2025/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN...

 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc SỐ 2024/QLD-ĐK VV đính chính nguyên...

CÔNG VĂN SỐ 124/KCB-QLCL TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT...

 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số:124/KCB-QLCL     ...

CÔNG VĂN SỐ 742/BYT-BH THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/BYT-BH V/v thời hạn sử dụng thẻ bảo...

CÔNG VĂN SỐ 2023/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số :2023/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 737/QĐ-BYT XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỖ TRỢ ĐIỀU...

BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số :737/QĐ-BYT Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2018   QUYẾT...
công văn 2024/QLD-ĐK

CÔNG VĂN  SỐ 2024/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập -Tự do- Hạnh phúc  SỐ 2024/QLD-ĐK VV đính chính nguyên...

QUYẾT ĐỊNH 718/QĐ-BYT PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG...

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số :718/QĐ-BYT Hà Nội ngày 29 tháng...
0868.552.633