Home Authors Posts by hoangpharma

hoangpharma

136 POSTS 0 COMMENTS
Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập khẩu của thuốc đã được cấp SĐK

Công văn 22248/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải cấp phép nhập...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22248/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 22247/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22247/QLD-ĐK V/v đính chính danh...
Công văn 22246/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép nhập khẩu đã được cấp SĐK trước 01/07/2014

Công văn 22246/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải cấp phép...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22246/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 22245/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22245/QLD-ĐK V/v đính chính danh...

Công văn 22118/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22118/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 22117/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu

Công văn 22117/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không phải...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22117/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 22116/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất không phải cấp phép nhập khẩu

Công văn 22116/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất không phải cấp...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22116/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu

Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22115/QLD-ĐK V/v công bố bổ...
Công văn 22369/QLD-GT thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu cầu, phải bổ sung, giải trình (Đợt 18)

Công văn 22369/QLD-GT thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22369/QLD-GT V/v thông báo ý...
Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT

Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7464/BYT-BH V/v hướng dẫn bổ sung một số...
0868.552.633