Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách...

0
Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC...

Quyết định 453/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành...

0
Quyết định 453/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...

Quyết định 440/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 440/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký...

Quyết định 439/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 439/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký...

Công văn 13155/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không...

0
Công văn 13155/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 12599/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 12599/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến...

0
Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT...

Công văn 11892/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 11892/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 11891/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không...

0
Công văn 11891/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 8867/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 8867/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633