Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

937
Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21207/QLD-CL

V/v công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Công bố Đợt 23 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:

a) Rút tên của 02 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:

Navana Pharmaceuticals Ltd. – BANGLADESH;

 • Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd. –

b) Bổ sung 04 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:

 • Brawn Laboratories – INDIA (Hậu kiểm);
 • Nectar Lifesciences Limited India – INDIA (Hậu kiểm);
 • Synmedic Laboratories – INDIA (Hậu kiểm);
 • Hankook Korus Pharm , Ltd. – KOREA (Hậu kiểm).
 1. Danh sách cập nhật Đợt 23 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn- Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
 2. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng
  thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

DANH MỤC CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐÃ RÚT KHỎI DANH MỤC VI PHẠM:

DOWNLOAD DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

CSSX_thuoc_NN_rut_DSVP_Dot23_VNRAS

[/sociallocker]

DANH MỤC CÁC CSSX THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG:

DOWNLOAD DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

DSCSSX_thuoc_NK_VPCL_Dot23_VNRAS

[/sociallocker]

Công văn 21207/QLD-CL công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

21207_QLD_CL_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!