Công văn 1527/BYT-TB-CT áp dụng văn bản trong hoạt động đăng...

0
Công văn 1527/BYT-TB-CT áp dụng văn bản trong hoạt động đăng ký, nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in-vitro BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 3600/BYT-TB-CT thực hiện quy định tại Nghị định số...

0
Công văn 3600/BYT-TB-CT thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y...

TT Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc –...

0
Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc - Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban...

Quyết định 2482/QĐ-BYT năm 2018 hướng dẫn QT – KT thận...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2482/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm...

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh –...

0
Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt chất kiểm nghiệm TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM Tên cơ sở: Viện Y...

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 –...

0
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Hoạt chất có khả năng kiểm định THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM (Ban hành...

Danh mục số đăng ký thuốc 2016

0
Danh mục số đăng ký thuốc 2016 Tổng hợp danh mục số đăng ký thuốc bao gồm: Danh mục số đăng ký thuốc trong nước từ...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc tránh thai đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT VẮC XIN CÓ SỐ...

0
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT VẮC XIN CÓ SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM STT Tên cơ sở sản xuất 1. Công ty Sanofi...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

0868.552.633