Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/01/2015 của Bộ Y tế về...

0
Ngày 13/01/2015 Bộ Y tế ra Quyết định số 75/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu'

The official letter 72/QLD-ĐK about guiding to prepare drug registration dossier...

0
HOW TO PREPARE DRUG REGISTRATION IN VIETNAM MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM --- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  Independence - Freedom - Happiness  ----- No. 72/QLD-ĐK About: how to prepare to submit the...

Công văn 783/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 783/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 47) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 496/CNTT-KHTC dự thảo TT “Quy định thẩm định, nghiệm...

0
  Công văn 496/CNTT-KHTC về việc dự thảo thông tư "Quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra dự án ứng dụng công nghệ...

Công văn 3577/BYT-AIDS điều trị ARV cho bệnh nhân HIV qua...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3577/BYT-AIDS V/v Mở rộng khám chữa bệnh và...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

CÔNG VĂN SỐ 15/QLD-KD ĐẢM BẢO CUNG ỨNG THUỐC DỊP TẾT...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QLD-KD v/v đảm bảo cung...

Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế TP Hà...

0
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có gửi văn bản kèm theo)

Quyết định 65/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 –...

0
Quyết định 65/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 - 5 năm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Công văn 6265/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục thủ tục...

0
Công văn 6265/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mỹ phẩm. BỘ Y TẾ Số: 6265/BYT-VPB6 V/v cập...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

0868 552 633