Công văn 9232/QLD-KD đảm bảo cung ứng vaccin phòng não mô...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số: 9232/QLD-KD V/v đảm bảo cung...

Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 45/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc gia công xuất khẩu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 6230/QĐ-BYT ban hành bảng kiểm tra công tác chăm...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6230/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm...

Công văn 18218/QLD-VP hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý...

0
Công văn 18218/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018. Thực hiện Thông...

Công văn 6266/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc...

0
Công văn 6266/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia...

Quyết định số 563/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành...

0
                BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 563                  /QĐ-XPHC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 2956/BYT-KCB năm 2018 đảm bảo y tế cho các...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2956/BYT-KCB V/v bảo đảm y tế cho Kỳ...

Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày...

0
Công văn số 156/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4340/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả

Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 3763 /BYT-QLD Hà Nội, ngày 27 tháng 5...

Công văn 7350/QLD-CL tăng cường công tác quản lý chất lượng...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUAN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 7350/QLD-CL V/v tăng cường công...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

0868.552.633