TT Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

3270
Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc
TT Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV - Hoạt chất kiểm định
5/5 - (2 bình chọn)

Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc BVTV phía Bắc – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 668/MT-HC ngày 06/07/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm Thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc
  2. Địa chỉ trụ sở: 149 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội
  3. Điện thoại: 04 3 8513590
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Abamectin 26 Clothianidin
2 Acephate 27 Cvfluthrin
3 Acetamiprid 28 Cypermethrin
4 Alpha-cypermethrin 29 Cyromazine
5 Amitraz 30 Cvromazine
6 Annonin 31 Cvantraniliprole
7 Azadirachtin 32 Choline Chloride
8 Azocyclotin 33 Cnidiadin
9 Beta-cyfluthrin 34 DDT
10 Beta-Cypermethrin 35 Deltamethrin-decamethrin
11 Bifenthrin 36 Diafenthiuron
12 Buprofezin 37 Diazmon
13 Benfuracarb 38 Dicofol
14 Carbaryl 39 Dimethoate
15 Carbofuran 40 Dinotefiiran
16 Carbosulfan 41 Diflubenzuron
17 Cartap 42 Methylamine avermectin
18 Celastrus angulatus 43 EmamectinBenzoate
19 Chlorfenapyr 44 Endosulfan
20 Chlorfenapyr 45 Esfenvalerate
21 Chlorantraniliprole 46 Ethiprole
22 Chlorfluazuron 47 Ethoprophos
23 Chlorpyrifos ETHYL 48 Etofenprox-Ethofenprox-
24 Chlorpyrifos Methvl 49 Etofenprox-Ethofenprox-
25 Chromafenozide 50 Esbiothrin

……………………………….

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Kiểm-định-và-khảo-nghiệm-Thuốc-BVTV-phía-Bắc

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!