Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh – Hoạt chất kiểm nghiệm

3140
Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
5/5 - (2 bình chọn)

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh – Hoạt chất kiểm nghiệm

TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

  1. Tên cơ sở: Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Địa chỉ trụ sở: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
  3. Điện thoại: 08 38559503
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoat chất
1 2-phenyl phenol 22 Imidacloprid
2 Aldrin 23 Lamda-cyhalothrin
3 Benzene hexachloride (BHC) 24 Lindane
4 Bifenthrin 25 Malathion
5 Bioresmethrin 26 Methamidophos
6 Chlordance 27 Methyl parathion
7 Chlorpyrifos methyl 28 Monocrotophos
8 Cyfluthrin 29 Parathion ethyl
9 Alpha-cypermethrin 30 Permethrin
10 B eta-cypermethrin 31 Piperonyl butoxide
11 Cypermethrin 32 Pirimiphos methyl
12 DDT 33 Propoxur
13 Deltamethrin 34 Pyrethrin
14 Diazinon 35 Trichlofon
15 Dichlovos 36 Ethanol
16 Dieldrin 37 Isopropanol
17 Esfenvalerate 38 Propanol
18 Fenitrothion 39 Natri benzoat
19 Fipronil 40 Formaldehyde
20 Heptachlor 41 Cyanuric acid
21 Hexachlorobenzene 42 lot (I) – Iodine

 

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh – Hoạt chất kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

Viện-Y-tế-công-cộng-TPHCM

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!