Công văn 12595/QLD-KD về việc thực hiện nghị định số 54/2017/NĐ-CP

6120
Công văn 12595/QLD-KD
Công văn 12595/QLD-KD
4.5/5 - (11 bình chọn)

Công văn 12595/QLD-KD về việc thực hiện nghị định số 54/2017/NĐ-CP

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12595/QLD-KD
V/v thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: 

Ngày 08/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Điều 91 của Nghị định có quy định về hoạt động của các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Theo đó, các cơ sở này sẽ không được thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trừ thuốc và nguyên liệu làm thuốc do chính cơ sơ sản xuất tại Việt Nam. Các hoạt động này bao gồm cả vận chuyển, nhận bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty:

  • Nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định 54/2017/NĐ-CP để lựa chọn đối tác là các cơ sở phân phối thuốc Việt Nam đáp ứng quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP.
  • Trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty sản xuất, đăng ký hoặc cung cấp đang được phân phối, vận chuyển, bảo quản bởi các cơ sở FIE, Công ty cần điều chỉnh đối tác để phù hợp với quy định. Yêu cầu Công ty báo cáo kế hoạch điều chỉnh về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/08/2017.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG ĐỖ VĂN ĐÔNG

Công văn 12595/QLD-KD về việc thực hiện nghị định số 54/2017/NĐ-CP

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

12595_QLD_KD_VNRAS

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!