Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – Hoạt chất có khả năng kiểm định

2842
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – Hoạt chất có khả năng kiểm định
5 (100%) 2 votes

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – Hoạt chất có khả năng kiểm định

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 620/MT-HC ngày 28/06/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
  2. Địa chỉ trụ sở: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  3. Điện thoại: (84-8) 3829 4274
  4. Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Bromchlophos 17 Emamectin benzoate
2 Fenitrothion 18 Esbiothrin
3 Malathion 19 Etofenprox
4 Pyriproxyfen 20 Fipronil
5 Trichlofon 21 Imidacloprid
6 Diethyl toluamid 22 Imiprothrin
7 Alpha-cypermethrin 23 Lambda-cyhalothrin
8 Beta-cypermethrin 24 Meperfluthrin
9 Bifenthrin 25 Metofluthrin
10 Chlorpyrifos 26 Permethrin
11 Cylluthrin 27 Prallethrin
12 Cypermethrin 28 Propoxur
13 d-Allethrin 29 Piperonyl Butoxide
14 Deltamethrin 30 Thiamethoxam
15 Diazinon 31 Tetramethrin
16 D-phenothrin 32 Transfluthrin

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Kỹ-thuật-tiêu-chuẩn-đo-lường-CL-3

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường