Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – Hoạt chất có khả năng kiểm định

3108
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường
5/5 - (2 bình chọn)

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – Hoạt chất có khả năng kiểm định

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 620/MT-HC ngày 28/06/2017)

  1. Tên cơ sở: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
  2. Địa chỉ trụ sở: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  3. Điện thoại: (84-8) 3829 4274
  4. Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:
STT Tên hoạt chất STT Tên hoạt chất
1 Bromchlophos 17 Emamectin benzoate
2 Fenitrothion 18 Esbiothrin
3 Malathion 19 Etofenprox
4 Pyriproxyfen 20 Fipronil
5 Trichlofon 21 Imidacloprid
6 Diethyl toluamid 22 Imiprothrin
7 Alpha-cypermethrin 23 Lambda-cyhalothrin
8 Beta-cypermethrin 24 Meperfluthrin
9 Bifenthrin 25 Metofluthrin
10 Chlorpyrifos 26 Permethrin
11 Cylluthrin 27 Prallethrin
12 Cypermethrin 28 Propoxur
13 d-Allethrin 29 Piperonyl Butoxide
14 Deltamethrin 30 Thiamethoxam
15 Diazinon 31 Tetramethrin
16 D-phenothrin 32 Transfluthrin

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

TT-Kỹ-thuật-tiêu-chuẩn-đo-lường-CL-3

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!