Guidance for announcing brand drugs

Draft 1 Circular Guidance for announcing drugs belonging to the list of brand name...

Draft 1 Circular Guidance for announcing drugs belonging to the list of brand name drugs CIRCULAR Guidance for announcing drugs belonging to the list of brand...
Công nhận lẫn nhau nghiên cứu tương đương sinh học

Dự thảo 3 THỎA THUẬN CÔNG NHẬN LẪN NHAU GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN ĐỐI...

Dự thảo 3 THỎA THUẬN CÔNG NHẬN LẪN NHAU GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN ĐỐI VỚI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC DỰ THẢO...
Draft Guiding on Implement Some Articles of Decree 36

Draft Guiding on Implement Some Articles of Decree on Medical Devices No. 36/2016/NĐ-CP dated...

Draft Guiding on Implement Some Articles of Decree on Medical Devices No. 36/2016/NĐ-CP dated May 15, 2016 THE MINISTRY OF HEALTH   No.:         /2016/TT-BYT THE SOCIALIST REPULBIC OF...
Dự thảo thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

Dự thảo Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và...

Dự thảo năm 2016 Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và vấn đề đạo đức trong nghiên cứu THÔNG TƯ Quy...
Draft 07 Circular Guiding Drug Bioequivalence

Draft 07 Circular Guiding Drug Bioequivalence 7/11/2016

Draft 07 Circular Guiding Drug Bioequivalence 7/11/2016  MINISTRY OF HEALTH No: /2016/TT-BYT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom - Happiness Hanoi, 2016 CIRCULAR Guiding...
sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế

Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế...

Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Luật quảng cáo

Luật quảng cáo 16/2012/QH13

Luật quảng cáo 16/2012/QH13 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21...
Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư 04/2008/TT-BYT hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư 04/2008/TT-BYT hướng dẫn ghi nhãn thuốc BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/TT-BYT Hà Nội,...
Công văn 58/BHXH-CSYT

Công văn 58/BHXH-CSYT một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách...

Công văn 58/BHXH-CSYT một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ...
Áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bản quản thuốc

Quyết định 02/QĐHN-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt...

Quyết định 02/QĐHN-BYT về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "thực hành tốt bản quản thuốc" BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...