Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo

1130
Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo
Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo
5/5 - (1 bình chọn)

Quy trình giải quyết điều chỉnh thông tin quảng cáo.

Mục đích: Quy trình này nhằm thống nhất việc giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin/ quảng cáo thuốc đã được cấp Giấy xác nhận và thuận lợi cho công tác kiểm tra, đánh giá việc giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin/ quảng cáo thuốc đã được cấp Giấy xác nhận.

Phạm vi áp dụng:

  • Giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin/ quảng cáo thuốc đã được cấp Giấy xác nhận
  • Áp dụng cho các cán bộ/chuyên viên của Cục Quản lý Dược được phân công công việc liên quan.

Tài liệu tham chiếu

  • Luật dược số 105/2016/QH13 năm 2016 của Quốc hội.
  • Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.
  • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.
  • Sổ tay hướng dẫn thông tin, quảng cáo thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Bia

BM.TT.xx.xx-01

BM.TT.xx.xx-02

Quy trinh giai quyet dieu chinh TTQC

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!