Công văn 14245/QLD-ĐK thực hiện công văn về ĐK nhập khẩu đơn hàng thuốc

1428
Công văn 14245/QLD-ĐK thực hiện công văn về ĐK nhập khẩu đơn hàng thuốc
Công văn 14245/QLD-ĐK thực hiện công văn về ĐK nhập khẩu đơn hàng thuốc
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 14245 /QLD-ĐK

V/v thực hiện công văn về đăng ký,
nhập khẩu đơn hàng thuốc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi:         Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Tiếp theo các công văn của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc, cụ thể: Công văn số 14434/QLD-ĐK ngày 15/9/2017 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất rabeprazol đường dùng tiêm tĩnh mạch; Công văn số 14433/QLD-DK ngày 15/9/2017 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất ceftezol; Công văn số 456/QLD-ĐK ngày 11/01/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin; thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống; Công văn số 4430/QLD-ĐK ngày 15/3/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi; Công văn số 7002/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa salbutamol phối hợp với một trong số các hoạt chất: Carbocistein, bromhexin, N acetyl cystein, ambroxol dùng đường uống; Công văn số 6964/QLD- ĐK ngày 16/4/2018 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất citicolin dùng đường uống, nhằm thực hiện đồng bộ các công văn nêu trên, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo việc cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Trong khi chưa có quyết định tiếp theo của Cục Quản lý Dược thì các’thuốc chứa hoạt chất trong các công văn nêu trên được nhập khẩu, sản xuất trong thời hạn còn hiệu lực của số đăng ký hoặc đơn hàng nhập khẩu vẫn được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 14245_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!