Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc công ty CPD Minh Hải

791
Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc công ty CPD Minh Hải
Công văn 12448/QLD-TTra xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc công ty CPD Minh Hải
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phức 
Số: 12448QLD-Ttra

V/v xử lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty CPD Minh Hải

 

Hà Nội ngày 02/07/2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty cổ phần Dược Minh Hải nộp trước ngày 21/6/2018 sẽ không còn giá trị. Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ đĂng ký thuốc vào ngày 21/6/2019, Công ty cổ phần Dược Minh Hải muốn đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải nộp hồ sơ theo quy định tại Luật dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 12448_QLD_TTra_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!