Tổng hợp kết quả trúng thầu của các cơ sở KCB tính đến 30/06/2018

1105
Tổng hợp kết quả trúng thầu của các cơ sở KCB tính đến 30/06/2018
Tổng hợp kết quả trúng thầu của các cơ sở KCB tính đến 30/06/2018
5/5 - (1 bình chọn)
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG THẦU NĂM 2017 – 2018 THEO BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÊN NGÀY 30/06/2018
– Việc phân chia các mặt hàng thuốc theo báo cáo của các đơn vị thành các nhóm thuốc theo quy định tại Điều 5 (Phân chia gói thầu, nhóm thuốc) của Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế  quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
– Ghi chú:
+ ĐTTTQG: Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia
+ BVTW: Bệnh viện, Viện có giường bệnh, Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
+ SYT: Sở Y tế;
+ BVT: Bệnh viện tuyến tỉnh;
+ BVH: Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế;
+ BVN: Bệnh viện ngành trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông;
+ BVTN: Bệnh viện tư nhân.

 

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY Tổng hợp KQTT năm 2017 – 2018 của các đơn vị báo cáo đến ngày 30.06.2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM