Quy trình cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác nước ngoài

1631
Quy trình cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác nước ngoài
Quy trình cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác nước ngoài
Đánh giá

Quy trình cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác nước ngoài. Nhằm đảm bảo thống nhất trong việc cử cán bộ, công chức công tác tại Cục QLD đi học tập, công tác nước ngoài.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

QT_VP_05_05

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!