Home Tags QĐ đợt 98 NN

Tag: QĐ đợt 98 NN

QUYẾT ĐỊNH 47/QĐ-QLD BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC NƯỚC NGOÀI...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số:47/QĐ-QLD Hà Nội ngày 16 tháng 01...

QUYẾT ĐỊNH 46/QĐ-QLD BAN HÀNH DANH MỤC 14 THUỐC NƯỚC NGOÀI...

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số:46/QĐ-QLD Hà Nội ngày 16 tháng 01...

Quyết định 410/QĐ-QLD ban hành 01 thuốc tránh thai hiệu lực...

0
Quyết định 410/QĐ-QLD ban hành 01 thuốc tránh thai hiệu lực 02 năm đợt 98 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định 409/QĐ-QLD ban hành 04 thuốc hiệu lực 03 năm...

0
Quyết định 409/QĐ-QLD ban hành 04 thuốc hiệu lực 03 năm đợt 98 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Quyết định 408/QĐ-QLD ban hành 06 thuốc hiệu lực 02 năm...

0
Quyết định 408/QĐ-QLD ban hành 06 thuốc hiệu lực 02 năm đợt 98 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Quyết định 407/QĐ-QLD 10 thuốc nước ngoài 2 năm đợt 98

0
Quyết định 407/QĐ-QLD 10 thuốc nước ngoài 2 năm đợt 98 407/QĐ-QLD 10 thuốc nước ngoài 2 năm đợt 98 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG...

Quyết định 411/QĐ-QLD ban hành danh mục thuốc nước ngoài

0
Quyết định 411/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 20 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng...

Quyết định 412/QĐ-QLD danh mục 246 thuốc nước ngoài đợt 98

0
Quyết định 412/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -...
0868.552.633