TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI

1509
5/5 - (1 bình chọn)

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI

Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 – 24/11/2017

Hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài

STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký Công ty sản xuất Ngày tiếp nhận Ngày đưa ra thẩm định Ngày trả lời kết quả thẩm định Lần

thẩm

định

Tình trạng hồ sơ Loại thuốc Loại hồ sơ
1 NN-30362 Omim-500 M/s Maxtar Bio- Genics 01/11/2017 Lần đầu Chờ xác nhận nộp phí Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
2 NN-30363 Remedia Công ty TNHH DP Việt Tin 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
3 NN-30364 Remedia Công ty TNHH DP Việt Tin 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
4 NN-30365 Remedia Công ty TNHH DP Việt Tin 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
5 NN-30366 Abacavir sulfate 60mg and lamivudine 30mg tablets Aurobindo Pharma Limited 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
6 NN-30367 Abacavir sulfate 600mg and lamivudine 300mg tablets Aurobindo Pharma Limited 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
7 NN-30368 Anastrozole Gerda 1mg Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường 02/11/2017 Lần đầu Chờ xác nhận nộp phí Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
8 NN-30369 Softasept CHG B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
9 NN-30370 Carivalan

6,25mg/5mg

Les Laboratories Servier 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
10 NN-30371 Carivalan

6,25mg/7,5mg

Les Laboratories Servier 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
11 NN-30372 Carivalan 12,5 mg/5mg Les Laboratories Servier 02/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định Thuốc Nước ngoài Đăng ký mới
…………………………..

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Tình_trạng_xử_lý_HSĐTNN

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!