Công văn 3577/BYT-AIDS điều trị ARV cho bệnh nhân HIV qua BHYT

676
Công văn 3577/BYT-AIDS
Công văn 3577/BYT-AIDS
Công văn 3577/BYT-AIDS điều trị ARV cho bệnh nhân HIV qua BHYT
5 (100%) 1 vote
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3577/BYT-AIDS
V/v M rộng khám chữa bệnh và điều trị bng thuc ARV cho người nhiễm HIV qua Bảo hiểm Y tế
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ điều trị người nhiễm HIV từ nguồn các chương trình dự án sang nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định tại Quyết định số 1899/QĐ-TT ngày 16/10/2013 về việc phê duyệt Đề án đảm bảo tài chính cho Phòng, chống HIV/AIDS, từ năm 2015 đến nay Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1240/BYT-AIDS ngày 26/02/2015, công văn số 9293/BYT-AIDS ngày 27/11/2015, công văn số 4783/BYT-AIDS ngày 23/8/2017 đề nghị Ủy Ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS (CSĐT) đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV qua Quỹ BHYT. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức đoàn công tác hỗ trợ kiện toàn CSĐT, đặc biệt trong năm 2016, Bộ Y tế giao cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức 03 Hội thảo khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam cho 63 tỉnh, thành phố về hướng dẫn kiện toàn CSĐT thực hiện khám chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT. Tuy nhiên, hiện nay trên toàn quốc còn 65 CSĐT tại 18 tỉnh, thành phố đang điều trị cho trên 37.000 người nhiễm HIV chưa ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khám chữa bệnh HIV/AIDS qua Quỹ BHYT.

Theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ban hành ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016 – 2020, việc thanh toán thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS có BHYT bắt đầu từ năm 2019, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục mở rộng BHYT và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT cho người nhiễm HIV, bao gồm:

– Xây dựng kế hoạch kinh phí và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, bố trí ngân sách mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV nhằm đảm bảo mục tiêu “100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT” và đảm bảo ngân sách cho đồng chi trả thuốc ARV theo Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thanh toán thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng HIV.

– Thực hiện ngay việc cung cấp các dịch vụ điều trị HIV/AIDS qua Quỹ BHYT, bao gồm xét nghiệm tải lượng HIV, xét nghiệm CD4 theo quy định tại Quyết định số 5418/QĐ-BYT ban hành ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS.

– Thông báo cho người nhiễm HIV đang điều trị thuốc ARV tại các CSĐT về thời điểm cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT bắt đầu từ 01/01/2019 để người nhiễm HIV biết và chủ động tham gia BHYT.

  1. Khẩn trương hoàn thành công tác kiện toàn CSĐT tại các tỉnh/thành phố chưa thực hiện xong, cụ thể như sau:

– Hoàn thành công tác kiện toàn tại các CSĐT, ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 31/7/2018 đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS bao gồm thuốc ARV thanh toán qua Quỹ BHYT.

– Đối với các CSĐT không thể hoàn thành kiện toàn, Sở Y tế chỉ đạo ngay việc điều chuyển người bệnh về điều trị tại các cơ sở y tế cung cấp được dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT, hoàn thành trước ngày 31/7/2018.

– Các CSĐT phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung cần thiết để cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT từ ngày 01/01/2019.

Sở Y tế tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm nếu CSĐT trên địa bàn tỉnh, thành phố chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh HIV/AIDS qua Quỹ BHYT dẫn đến việc người bệnh không được duy trì điều trị thuốc ARV liên tục.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Tòa nhà Tổng cục dân số, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, điện thoại: 02437367144.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục Quản lý KCB (để phối hợp);
– Vụ Bảo hiểm y tế (để phối hợp);
– Đơn vị chuyên trách PC HIV/AIDS 63 tỉnh/Tp (để thực hiện);
– Trang web Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
– Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

 

Công văn 3577/BYT-AIDS về việc mở rộng khám chữa bệnh và điều trị thuốc ARV cho những người nhiễm HIV qua Bảo hiểm y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

3577_BYT_AIDS_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM