Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn” giai đoạn 2017-2020

886
Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án
Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án "Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn" giai đoạn 2017-2020
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 3763 /BYT-QLD Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

 

V/v triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 192/TB-VPCP, thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” nhằm triển khai các chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý thuốc theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, với việc kết nối này, các cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc, kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý giá thuốc.

Ngày 22/01/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc có hiệu lực từ 08/3/2018 trong đó có quy định lộ trình đối với các loại hình cơ sở bán lẻ thuốc (đối với nhà thuốc từ ngày 01/01/2019, quầy thuốc từ ngày 01/01/2020 và tủ thuốc trạm y tế xã từ ngày 01/01/2021) phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Để đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tại địa phương triển khai các nội dung sau:

  1. Xây dựng kế hoạch và triển khai Đe án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế. Bản kế hoạch cần đảm bảo chi tiết từng hoạt động gắn với trách nhiệm các bên thực hiện, ghi rõ nguồn kinh phí để trình ủy ban nhân tỉnh, thành phố phê duyệt.

 

  1. Tăng cường công tác truyền thông đến người dân và các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc mua thuốc kẻ đơn phải có đơn của thầy thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sờ cung ứng thuốc, đảm bảo việc bán thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc.
  2. Chỉ dạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn có phương án đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, không để xảy ra tình trạng người dân không mua được thuốc kê đơn do không có đơn của thầy thuốc.
  3. Có các biện pháp bảo vệ các cơ sở bán lẻ thuốc khi yêu cầu người mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc, trong trường hợp cần thiết, có thể thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.
  4. Chủ động phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc…

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai Đề án, góp phần làm tốt hơn công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Công văn 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn” giai đoạn 2017-2020

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 3929_QĐ_BYT_2018_VNRASpdf

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!