Công văn 16223/QLD-TT xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trực tuyến

1575
Công văn 16223/QLD-TT năm 2018
Công văn 16223/QLD-TT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 16223/QLD-TT về việc xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trực tuyến.

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

Số: 16223/QLD-TT

V/v xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trực tuyến

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

– Các cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc tại Việt Nam;

– Khối giải pháp Doanh nghiệp – Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Thực hiện quyết định số 5496/QĐ-BYT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc, xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, Cục Quản lý Dược đã thí điểm triển khai dịch vụ trực tuyến này thông qua trang điện tử http://dav.gov.vn và hướng dẫn các cơ sở thực hiện tại các công văn số 17804/QLD-TT ngày 12/9/2016 và công văn số 26687/QLD-TT ngày 30/12/2016.

Để phục vụ nhu cầu của các cơ sở trong việc xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc được nhanh chóng, thuận lợ, Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Kể từ ngày 01/9/2018, Cục Quản lý Dược chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc theo hình thức trực tuyến:

– Địa chỉ truy cập: http://125.212.203.66/thongtinthuoc/ hoặc truy cập vào mục “Hệ thống xác nhận nội dung thông tun, quảng cáo thuốc” trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược http://dav.gov.vn

Trường hợp có thay đổi về địa chỉ truy cập, Cục Quản lý Dược sẽ thông báo đến cơ sở.

– Doanh nghiệp tiến hành khai báo để đăng ký tài khoản (nếu chưa được Cục Quản lý Dược cấp tài khoản) theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đăng nhập tập trung được đăng tải tại “Hệ thống xác thực tập trung” của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ truy cập:

http://125.212.203.66:8082/sso/homepage.zul?action=new

– Trường hợp doanh nghiệp đã có tài khoản: Đăng nhập vào tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống cấp Giấy xác nhận nội dung thông itn, quảng cáo thuốc được đăng tải tại “Hệ thống xác thực tập trung” của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ truy cập:

http://125.212.203.66:8082/sso/homepage.zul?action=new

  1. Doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trực tuyến vào tài khoản sau:

Tên tài khoản                        : CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số tài khoản (VNĐ)             : 84668688

Tại                                          : VPBANK – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) – Hội sở

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ tên cơ sở và mã số hồ sơ.

  1. Đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ tới Văn phòng Cục (Tel: 024.37366483), Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc (Tel: 024.38235812) hoặc cán bộ kỹ thuật của Viettel (Anh Trần Quốc Tuấn, Tel: 0986724186) để được hỗ trợ hoặc có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược để kịp thời giải quyết.

  1. Đề nghị Khối giải pháp Doanh nghiệp – Tổng Công ty Viễn thông Viettel bố trí đội ngũ kỹ thuật để hỗ trợ, khắc phục sự cố kỹ thuật đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Tổng công ty Dược VN, Hiệp hội SXKDD;

– TTĐT & Hỗ trợ DN, Tạp chí Dược & MP và Website Cục QLD;

– Lưu: VT, TT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

Vũ Tuấn Cường

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16223_QLD_TT_2018_VNRAS

16223_QLD_TT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!