Home Authors Posts by Dược sĩ Lưu Anh

Dược sĩ Lưu Anh

Công văn 13533/QLD-ĐK

Công văn 13533/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu...

0
DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY 13533_QLD_ĐK_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM
Công văn 13532/QLD-ĐK

Công văn 13532/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số : 13532/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...
Công văn 13993/QLD-ĐK

Công văn 13531/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 13531/QLD-ĐK V/v công bố...
Công văn 13530/QLD-ĐK

Công văn 13530/QLD-ĐK đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 13530/QLD-ĐK V/v đính chính...
Công văn 13525/QLD-MP

Công văn 13525/QLD-MP đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt chất...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 13525/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...
Công văn 13443/QLD-MP

Công văn 13443/QLD-MP thực hiện công tác kiểm tra giám sát chất lượng

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 13443/QLD-MP V/v thực hiện công...
Công văn 12947/QLD-KD

Công văn 12947/QLD-KD phát triển sản xuất,thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 12947/QLD-KD V/v phát triển sản...
Công văn 14037/QLD-CL

QUYẾT ĐỊNH 4592 /QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính được ban...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:  4592 /QĐ-BYT   Hà Nội, ngày     tháng...
Công văn 13533/QLD-ĐK

QUYẾT ĐỊNH 4518/QĐ-BYT QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4518/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm...
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

QUYẾT ĐỊNH 4434/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4434/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm...
0868 552 633