Các quy trình giải quyết hồ sơ của phòng đăng ký Cục quản lý Dược

1426
5/5 - (1 bình chọn)

Quy phòng phòng đăng ký Link website Cục quản lý Dược tại đây

QT.ĐK.08.07 – Quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong quá trình lưu hành


QT.ĐK.16.04 – Quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

12/07/2021

QT.ĐK.11.06- Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

12/07/2021

QT.ĐK.23.01 – Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc tiếp nhận trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://dichvucong.dav.gov.vn

08/02/2021

QT.ĐK.22.01 – Quy trình xác minh tính xác thực của giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

02/11/2020

QT.ĐK.09.06 – Quy trình tuyển chọn, đánh giá, tập huấn, đào tạo chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

27/05/2020

QT.ĐK.21.02 – Quy trình giải quyết trực tuyến đơn đề nghị duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

05/02/2020

QT.ĐK.15.02 – Quy trình xây dựng và đăng tải báo cáo đánh giá vắc xin sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành

05/02/2020

QT.ĐK.07.02 – Quy trình giải quyết HS thay đổi, bổ sung thuốc, NL làm thuốc trong quá trình lưu hành đối với thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Notification)

05/02/2020


QT.ĐK.06.05 – Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy trình thẩm định rút gọn, thẩm định nhanh

05/02/2020

QT.ĐK.04.05 – Quy trình triển khai sau họp Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

05/02/2020

QT.ĐK.14.04 – Quy trình thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

05/02/2020

QT.ĐK.20.01 – Quy trình tạm thời công bố nguyên liệu làm thuốc trực tuyến

16/01/2019

QT.ĐK.01.04 – Quy trình chuẩn bị hồ sơ và thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc tại Cục Quản lý Dược, các đơn vị thẩm định và xử lý biên bản thẩm định

16/11/2018

QT.ĐK.12.01 – Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước

12/07/2018

QT.ĐK.19.02 – Quy trình tiếp nhận lưu trữ và bảo quản hồ sơ đăng ký vắc xin.

QT.ĐK.18.02 – Quy trình tiếp nhận xử lý và cập nhật thông tin về an toàn hiệu quả của thuốc liên quan đến hoạt động đăng ký thuốc.

08/04/2015


QT.ĐK.17.01 – Quy trình đề nghị và tổ chức họp Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành

08/04/2015

QT.ĐK.13.02 – Quy trình bàn giao bản sao HS ĐKT cho VKN thuốc TW; VKN thuốc TP HCM và Viện KĐ Vắc xin và SPYT

08/04/2015

QT.ĐK.10.04 – Quy trình trả mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng cho các thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế

08/04/2015

QT.ĐK.05.03 – Quy trình chuẩn bị và ký quyết định cấp HS Đăng ký thuốc

08/04/2015

QT.ĐK.03.02 – Quy trình gửi mẫu thuốc để thẩm định tiêu chuẩn chất lượng và xử lý kết quả thẩm định

08/04/2015

QT.ĐK.02.03 – Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký thuốc sau khi thẩm định

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).