Công văn số 1966/SYT-NVD ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc DYNAPAR EC do Công ty Troikaa Pharmaceuticals Ltd., India sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng

17
Công văn số 1966/SYT-NVD ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc DYNAPAR EC do Công ty Troikaa Pharmaceuticals Ltd., India sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Phòng Y tế Quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 1966/SYT-NVD ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc DYNAPAR EC do Công ty Troikaa Pharmaceuticals Ltd., India sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số: 73/YT

V/v thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm mức độ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 14 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
  • Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 1951/SYT-NVD ngày 10/5/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc Temozolomid Ribosepharm 100mg vi phạm mức độ 3; Công văn số 1966/SYT-NVD ngày 10/5/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc DYNAPAR EC không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: [email protected].

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ quản lý YT-XH phường;

– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 1966 /SYT-NVD
V/v thu hồi thuốc DYNAPAR EC không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

– Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn;

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mai Anh. (Quẩy 302, tầng 3, Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Thực hiện Công văn số 1303/QLD-CL ngày 08/5/2024 của Cục Quản lý Dược v/v mẫu thuốc DYNAPAR EC không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có văn bản kèm theo). Sở Y tế thông báo thu hồi thuốc Viên nén DYNAPAR-EC (Diclofenac sodium BP 50mg), số GĐKLH: VN-22688-20, số lô: D14617; NSX: 25/4/2023; HD: 24/4/2027 do Công ty Troikaa Pharmaceuticals Ltd., India (India) sản xuất, Công ty TNHH Allegens nhập khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tính chất (vi phạm mức độ 3) trên địa bàn Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô thuốc do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mai Anh phân phối. Sở Y tế yêu cầu:

1. Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mai Anh: Thực hiện thu hồi
triệt để thuốc Viên nén DYNAPAR EC (Diclofenac sodium BP 50mg), số
GDKLH: VN-22688-20, số lô: D14617; NSX: 25/4/2023; HD: 24/4/2027; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn 1303/QLD-CL. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

2. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

3. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã: Thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

4. Văn phòng Sở Y tế đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông: thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc SYT (để báo cáo);

– TT Kiểm nghiệm T, MP, TP (để t/d);

– BQL các DNLK: 01 Ng Huy Tưởng, 168 Ngọc Khánh;

– Hội các nhà thuốc HN, Hội các
doanh nghiệp dược HN;

– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!