Home Authors Posts by Longvalor

Longvalor

225 POSTS 0 COMMENTS
công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần GPNK

Công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được phép nhập khẩu không cần...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUAN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 4203/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT

CÔNG VĂN 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được NK không cần GPNK

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc   Số: 4199/QLD-ĐK Vv đính chính danh mụcnguyên...

CÔNG VĂN 4198/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT nhập khẩu không cần cấp phép

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 4198 /QLD-ĐK V/v đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực...
Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT

Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ: 4202 /QLD-ĐK V/v công bố...
Công văn 4201/QLD-ĐK về danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Công văn 4201/QLD-ĐK về danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 4201/QLD-ĐK V/v công bố danh...
0868.552.633