Quy trình tuyển dụng cán bộ vào công tác tại Cục Quản lý Dược

1522
Quy trình tuyển dụng cán bộ
Quy trình tuyển dụng cán bộ
Đánh giá

Quy trình tuyển dụng cán bộ vào công tác tại Cục Quản lý Dược. Quy định trình tự, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong việc thực hiện tuyển dụng.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

QT.VP.04.05

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!