Quy trình tổ chức thi tuyển công chức tại Cục Quản lý Dược

1336
Quy trình tổ chức thi tuyển công chức
Quy trình tổ chức thi tuyển công chức
Đánh giá

Quy trình tổ chức thi tuyển công chức tại Cục Quản lý Dược. Quy trình này nhằm đảm bảo thống nhất trong việc tố chức thi tuyến công chức tại Cục Quản lý Dược.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

QT_VP_09_03

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!