Home Tags đấu thầu thuốc

Tag: đấu thầu thuốc

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

0
Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG...

QUYẾT ĐỊNH 3105/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAM GIA...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3105/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 15...

Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo...

0
Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ...

0
Thông tư 31/2014/TT-BYT bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hồ...

Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT...

0
Quyết định 1129/QĐ-BYT về việc đính chính thông tư số 37/2013/TT-BYT về hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ...

Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

0
Thông tư 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 14448/QLD-GT về việc công bố danh sách cơ sở...

0
Công văn 14448/QLD-GT về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/s-GMP và EU-GMP BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua...

0
Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 11/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI...

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc

0
Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633