Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

1315
Đấu thầu tập trung
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu

BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 128/TTMS-NVD

V/v thực hiện kết quả đấu thầu và điều tiết các thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 4/10/2017, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm MSTTQG) đã ban hành Quyết định số 31, 32, 33, 34, 35, 36/QĐ-TTMS về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, số 02, số 03, số 04 và số 05 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2017 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

 1. Về việc cập nhật dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội:

 • Căn cứ Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 20/9/2017, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
 • Tuy nhiên để tạo điều kiện cho các cơ sở y tế, ngay khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Trung tâm MSTTQG đã có công văn số 310/TTMS-VP ngày 27/12/2017 gửi Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đề nghị hỗ trợ cập nhật kết quả đấu thầu tập trung cấp Quốc gia lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.
 1. Về việc điều tiết và thực hiện kết quả đấu thầu thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia:

 • Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo khoản 8 điều 32 thông tư 11/2016/TT-BYT về trách nhiệm giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung của Tổ chức mua thuốc tập trung cấp quốc gia.
 • Ngày 20/3/2017, Giám đốc Trung tâm MSTTQG đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTMS về việc ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả đấu thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu. Trung tâm MSTTQG có công văn số 55/TTMS-NVD ngày 23/3/2018 hướng dẫn nhà thầu và các cơ sở y tế thực hiện quy trình báo cáo và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia.
 • Trên cơ sở đó, Trung tâm MSTTQG đề nghị các cơ sở y tế thực hiện điều tiết thuốc theo đúng Quy trình đã được ban hành. Sau khi hoàn thiện các tài liệu liên quan đến điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia, các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu lên cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội để được phê duyệt và thanh toán.

Trung tâm MSTTQG kính đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để các cơ sở y tế cập nhật thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu gửi kèm:

 • Quy trình báo cáo thực hiện kết quả đấu thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu để cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Công văn số 55/TTMS-NVD ngày 23/3/2018 về việc thực hiện quy trình báo cáo và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia.
Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
 • Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);
 • Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khuvực phía Bắc (để phối hợp);
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để Ưh);
 • Y tế các bộ ngành (để t/h);
 • Các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (để Ưh);
 • Các Phó Giám đốc (để phối họp thực hiện);
 • Lưu: VP, NVD.
Đấu thầu tập trung

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

128_TTMS_NVD_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!