THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP (THAY THẾ THÔNG TƯ 11)

2674
5/5 - (1 bình chọn)

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thay thế cho Thông tư 11/2016/TT-BYT. Thông tư 15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. Về điều khoản chuyển tiếp, những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, trừ trường hợp cơ sở quy định tại Điều 2 Thông tư này tự nguyện thực hiện theo quy định Thông tư này kể từ ngày ký ban hành.

Các bạn có thể tải Thông tư 15 và các phụ lục kèm theo qua các đường link dưới đây:

TT_15_2019

phu-luc-1

phu-luc-2

phu-luc-3

phu-luc-4

phu-luc-5

phu-luc-6

phu-luc-7

phu-luc-8

phu-luc-9

phu-luc-10

phu-luc-11

phu-luc-12

phu-luc-13

(Xin vui lòng trích nguồn VNRAS.COM khi đăng tải lại thông tin)

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!