Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT

1523
Công văn 8647/QLD-GT
Công văn 8647/QLD-GT
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 8647/QLD-GT
V/v giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:     Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Cục Quản lý Dược có nhận được văn bản số 1676/SYT-NVD ngày 0/5/2017 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham dự thầu tại các cơ sở y tế liên quan đến Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp được quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về đấu thầu thuốc, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập: “Đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ Y tế công bố thuộc tiêu chí kỹ thuật của nhóm thuốc nào thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu thuộc nhóm đó”.
  1. Tại Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/2016, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 146 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp theo tiêu chí kỹ thuật. Hiện tiêu chí kỹ thuật quy định tại danh mục nêu trên mới áp dụng cho các thuốc đạt WHO-GMP.

Vì vậy, quy định không chào thầu thuốc nhập khẩu hiện chỉ áp dụng đối với các thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật WHO-GMP (thuốc thuộc Nhóm 5 theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016). Đối với các thuốc nhập khẩu thuộc các nhóm còn lại (Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 4) và thuốc Biệt dược gốc vẫn được xem xét, đánh giá lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 8647/QLD-GT giải đáp vướng mắc tham dự thầu theo Thông tư 10/2016/TT-BYT

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

8647_QLD_GT_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!