danh mục kê khai lại thuốc nhập khẩu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục kê khai lại thuốc nhập khẩu

Tag: danh mục kê khai lại thuốc nhập khẩu

Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước và NK...

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 11/4/2018 – Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu tính đến 11/4/2018 – Tổng hợp kê khai lại thuốc...

Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017

Tổng hợp kê khai lại giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 6/12/2017 Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017   19635 Esonix 40mg Esomeprazole...

Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập...

Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu tính đến 28/09/2017 Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc...

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017 Nội dung: Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10.8.2017 Tổng hợp...

Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu đến ngày 24/7/2017

Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu đến ngày 24/7/2017 DOWNLOAD DƯỚI ĐÂY 2572017_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_24.07.2017 2257 Migocap 10 Flunarizine Dihydrochloride 10mg VN-5156-08 2258 Sagacef 100DT Cefixime 100mg VN-2848-07 2259 Limzer Omeprazol; Domperidon 20mg, 30mg VN-0933-06 2260 Enat 400 Vitamin E 400UI VN-4035-07 2261 Tienam Imipenem; Cilastatin 500mg/500mg VN-1428-06 2262 Puregon Follitropin beta 50IU VN-5688-08 2263 Puregon Follitropin beta 100IU VN-5687-08 2264 Puregon Follitropin beta 300IU/0.36ml VN-8884-09 2265 Puregon Follitropin...

Tổng hợp danh mục kê khai lại thuốc nhập khẩu tính...

Tổng hợp danh mục kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10/5/2017 Kê khai lại giá thuốc nhập khẩu tháng 5/2017 Danh mục đính...