Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017

2958
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017
5/5 - (4 bình chọn)

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017

Nội dung:

  • Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10.8.2017
  • Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10.8.2017
  • Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của các Sở y tế tính đến ngày 10.8.2017.
  • Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước tính đến ngày 10.8.2017.

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017

DOWNLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

1082017_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_10.08.2017

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_10.08.2017

1082017_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_10.08.2017

Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_10.08.2017

[/sociallocker]

Tham khảo tổng hợp kê khai giá thuốc tại đây

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!