Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017

1977
tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp kê khai lại giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 6/12/2017

Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017

 

19635 Esonix 40mg Esomeprazole Sodium 40mg Esomeprazole VN-13017-11
19636 Inflex-180 Fexofenadine hydrochloride 180mg VN-17462-13
19637 Lisinopril ATB 10mg Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 10mg 10mg VN-20702-17
19638 Methyldopa 250 FC Tablets Methyldopa BP (Anhydrous) 16826/QLD-KD
19639 Momex Nasal Spray Mỗi 1ml hỗn dịch chứa: Mometason furoat 0,5mg 0,5mg VN-20521-17
19640 Pectolvan Ivy Mỗi 5 ml chứa: Cao khô lá thường xuân (4-8):1 35mg 35mg VN-20742-17
19641 Synergex Suspension Amoxicilline trihydrate; Clavulanate potassium 125mg/5ml Amoxicillin; 31,25mg/5ml Acid clavulanic VN-11801-11
19642 Thalapas Methyl salicylate 6% (w/w); Ethylene Glycol Monosalicylate 2% (w/w) VN-16233-13
19643 Unimone Inj. Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim natri) 1g 1g VN-20603-17
19644 Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH, đ/c: Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany) Oxaliplatin 150mg VN2-75-13
19645 Fostimonkit 75IU/ml (Cơ sở xuất xưởng và kiểm tra chất lượng: Laboratoires Genévrier; địa chỉ: 280, rue de Goa, Z.I. Les Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis- 06600 Antibes- Pháp; Cơ sở đóng gói sơ Urofollitropin (FSH) 75IU/ml VN-18964-15
19646 Urokit Kali citrate 3g/gói VN-18256-14
19647 Pronivel Erythropoietin 2000 IU QLSP-0806-14
19648 Macdin 600 Linezolid 600mg VN-20015-16
19649 Doxycyclin capsules Doxycycline Hyclate 100mg Doxycyclin VN-14933-12
19650 Alcomet Metadoxin 500 mg VN-19789-16
19651 Auropennz 1.5 Ampicillin  1g; Sulbactam  0,5g VN-17643-14
19652 Nebivox Nebivolol (dưới dạng Nebivolol hydrochloride) 5mg VN-17116-13
19653 Farmazolin Xylometazoline hydrochloride 5mg/10ml VN-14606-12
19654 Aloxi Palonosetron 0,25mg VN-13469-11
19655 Cefepime Kabi 1g (NSX sản phẩm trung gian: Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l; địa chỉ: Via S. Leonardo 23-45010 Villadose (RO), Ý) Cefepime (dưới dạng Cefepime dihydrochloride monohydrate) 1g 1g VN-20680-17
19656 Neffrole Rabeprazole natri 20mg VN-20790-17
19657 Zoledronic acid-hameln 4mg/5ml solution for infusion Acid zoledronic (dưới dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg/5ml VN-19417-15
19658 Klavunamox-Bid 1000mg Amoxicilin  875mg; Acid clavulanic 125mg VN-17314-13
19659 Escivex 20 tablets Escitalopram (dưới dạng Escitalopram oxalat) 20mg VN-19409-15
19660 Orle Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg VN-18297-14
19661 Losarlife-H Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg VN-18364-14
19662 Suresh 600mg Acetylcystein 600mg VN-14982-12
19663 Aeroflu 250 HFA Inhalation Salmeterol (xinafoate) 25mcg/liều xịt; Fluticasone propionate 250mcg/liều xịt VN-17239-13
19664 Quamatel Famotidin 20mg – 20mg VN-20279-17
19665 Santazid Ceftazidime pentahydrate 1g Ceftazidime VN-15880-12
19666 Buprine 200 Hfa Inhalation Budesonide 200mcg/liều VN-16574-13
19667 IM-CIL Imipenem (dưới dạng Imipenem natri) 500mg; Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri) 500mg VN-18289-14
19668 Keytruda Pembrolizumab 100mg/4ml QLSP-H02-1073-17
19669 Catoprine Mercaptopurin 50mg/viên VN-5460-10
19670 Elpertone Erdosteine 300mg 300mg VN-20789-17
19671 Erolin Mỗi 120 ml siro chứa: Loratadin 120mg 120mg VN-20498-17
19672 Minoxyl Solution 3% Minoxidil 3g/100ml 3g/100ml VN-20705-17
19673 Pollezin Levocetirizin dihydrochlorid 5mg 5mg VN-20500-17
19674 Selamax Injection Piracetam 10g/100ml VN-17684-14
19675 Akudinir 125 Cefdinir 125mg/5ml VN-15188-12
19676 Akudinir 250 Cefdinir 250mg/5ml VN-14428-12
19677 Anzatax 100mg/16,7ml Paclitaxel 100mg/16,7ml 100mg/16,7ml VN-20846-17
19678 Anzatax 150mg/25ml Paclitaxel 150mg/25ml 150mg/25ml VN-20847-17
19679 Carvisan-MR Trimetazidine Hydrochloride 35mg VN-8836-09
19680 Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany GmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35, 89257 Illertissen, Đức) Celecoxib 200mg; VN-20332-17
19681 Cetiam Inj. 1g Cefotiam (dưới dạng Cefotiam dihydrochloride) 1g VN-16869-13
19682 Exelon Patch 10 Rivastigmine 18mg/10cm² 16786/QLD-KD
19683 Exelon Patch 5 Rivastigmine 9mg/5cm² 16786/QLD-KD
19684 Farmorubicina Epirubicin hydrocloride 50mg 50mg VN-20841-17
19685 Farmorubicina Epirubicin hydrocloride 10mg 10mg VN-20840-17
19686 Flusort Mỗi liều xịt chứa: Fluticasone propionate 50mcg VN-18900-15
19687 Glimeco 4 Glimepiride 4mg 4mg VN-20154-16
19688 Hagin Cao khô Nhân sâm (Extractum Panacis Gingseng siccum 40,02mg; Cao khô Linh Chi (Extractum Ganodermae lucidi siccum) 30,45mg; DL-alpha tocopherol 40,00mg; Sữa ong chúa 30,00mg; Beta caroten 13,05mg VN-18527-14
19689 Hagin Cao khô Nhân sâm (Extractum Panacis Gingseng siccum 40,02mg; Cao khô Linh Chi (Extractum Ganodermae lucidi siccum) 30,45mg; DL-alpha tocopherol 40,00mg; Sữa ong chúa 30,00mg; Beta caroten 13,05mg VN-18527-14
19690 Kaletra Lopinavir 80mg/1ml; Ritonavir 20mg/1ml VN-17802-14
19691 Natacyn Natamycin 5% (50mg/ml) 0.05 16790/QLD-KD
19692 Norvir Ritonavir 100mg VN-18488-14
19693 Piracetam-Egis Piracetam 1200 mg VN-19938-16
19694 Seretide Accuhaler 50/250mcg Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticason propionat 250mcg 50mcg, 250mcg VN-20766-17
19695 Seretide Accuhaler 50/500mcg Mỗi liều hít chứa: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) 50mcg; Fluticason propionat 500mcg 50mcg, 500mcg VN-20767-17
19696 Solu – Medrol Methylprednisolon (dưới dạng Methylprednisolon natri succinat) 500mg – 500mg VN-20331-17
19697 Solu – Medrol Methylprednisolon (dưới dạng Methylprednisolon natri succinat) 40mg – 40mg VN-20330-17
19698 Tavomac DR 40 Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg VN-20309-17
19699 Temozolimid Ribosepharm 100mg Temozolomide 100mg 100mg VN2-626-17
19700 Tygacil Tigecyclin 50mg – 50mg VN-20333-17
19701 Unasyn Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri) 0,5g; Ampicilin (dưới dạng Ampiccilin Natri) 1g 0,5g, 1g VN-20843-17
19702 Ventolin Nebules Mỗi 2,5ml chứa: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 2,5mg 2,5mg VN-20765-17
19703 Zantac Tablets Ranitidin  (dưới dạng ranitidin HCl) 150mg 150mg VN-20764-17
19704 Zitromax Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg 500mg VN-20845-17
19705 Zyrtec (đóng gói và xuất xưởng: Aesica Pharmaceuticals S.r.l, địa chỉ: Via Praglia, 15, 10044 Pianezza (TO), Italy) Cetirizin dihydrochlorid 10mg 10mg VN-20768-17
19706 Alecip Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 0,2g/100ml 0,2g/100ml VN-20157-16
19707 Alembic Lamiwin Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg VN-17812-14
19708 Microstun Metronidazole 0,5g/100ml VN-16472-13
19709 Evopride 1mg Glimepiride 1mg VN-19725-16
19710 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 5mg/2ml 7422/QLD-KD
19711 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 40mg/2ml 7422/QLD-KD
19712 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 40mg/2ml 26565/QLD-KD
19713 Aetoxisclerol Tampone Lauromacrogol 10mg/2ml 7422/QLD-KD
19714 Neurogap Gabapentin 300mg VN-18960-15
19715 Eretab Eperisone Hydrochloride 50mg VN-16547-13
19716 Highcera Cetirizin dihydrochlorid 10mg VN-19206-15
19717 Maorix Tablet Chlorphenesin carbamat 125mg VN-17994-14
19718 Nibixada Cilostazol 100mg 7460/QLD-KD
19719 Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection NaloxoneHCl (dd Naloxone hydroclorid dihydrat) 0,4mg/ml VN-17327-13
19720 Diu-Tansin Tablet Losartan kaki 50mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg VN-19724-16
19721 Evopride 2mg Glimepiride 2mg VN-8249-09
19722 Benaxepa Expectorant Diphenhydramin hydrochlorid 14mg/5ml; Amoni chlorid 135mg/5ml; Natri citrat 57,5mg/5ml VN-17619-13
19723 Amdepin Duo Amlodipin besilate, Atorvastatin calcium . VN-4367-07
19724 Propain Naproxen 500mg 500mg VN-20710-17
19725 Zonafil Rabeprazole natri 20mg; Tinidazole 500mg; Clarithromycin 500mg 20mg, 500mg, 500mg VN-13942-11
19726 Arezol Anastrozol 1mg VN-17909-14
19727 Panfor SR-1000 Metformin hydroclorid 1000mg 1000mg VN-20187-16
19728 Stamlo 10 Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 10 mg 10 mg VN-20496-17
19729 Retento-800 Piracetam 800mg 800mg VN-16154-13
19730 New Oral Cefpodoxime proxetil 50mg Cefpodoxime VN-14279-11
19731 Eritrogen Recombinant HUman Erythropoietin 4000 IU QLSP-0632-13
19732 Glaritus Insulin Glargine 100IU/ml QLSP-1069-17
19733 Huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp (Purified Malayan PIT Viper antivenin Inj.) Calloselasma rhodostoma 5970/QLD-KD
19734 Avaxim 80 U Pediatric (Vắc xin viêm gan A, bất hoạt, hấp phụ) Virus viêm gan A bất hoạt (chủng GBM) 80U/0,5ml QLVX-1050-17
19735 Flexsa 1500 Glucosamin sulfate 2KCl 1500mg Glucosamin sulfate VN-14261-11
19736 Pethidine Injection BP 100mg/2ml Pethidine hydrochloride 100mg/2ml 07/2017-N
19737 OxyNeo 5mg Oxycodon hydroclorid 5mg tương đương Oxycodon  4,5mg 4,5mg VN2-536-16
19738 Tobrin 0.3% Mỗi 1 ml chứa: Tobramycin 3mg 3mg VN-20366-17
19739 Lục khang Phấn hoa cải dầu (Rape Pollen) 0,5g VN-16175-13
19740 Fentanyl 50mcg/ml Fentanyl citrate 78,5mcg/ml 06/2017-N
19741 Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml Paclitaxel 6mg/1ml 6mg/1ml VN2-629-17
19742 Paclitaxel Bhardwaj 6mg/ml Paclitaxel 6mg/1ml 6mg/1ml VN2-630-17
19743 Ovalgel chewable tablets Dimethicon 20mg; Dried Aluminum hydroxide gel 200mg; Magnesium hydroxid 200mg VN-19446-15
19744 Songtaisi (STS 600) Reduced Glutathione (dưới dạng Reduced Glutathione natri) 600mg VN-18003-14
19745 Acetra Tramadol hydrochlorid 37,5 mg; Acetaminophen 325mg VN-20093-16
19746 Pedia Heam Vitamin B9 (Acid folic) 0,095mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,01mg; Biotin 0,05mg; Ferrous fumarate 60,8mg; Acid ascorbic 60,0mg VN-18875-15
19747 Sagamome Mỗi tuýp 20g chứa: Mometason furoat 20mg 20mg VN-20635-17
19748 Meritaxi Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-12728-11
19749 Ivytus Cao khô lá cây Thường xuân Hederae helicis filii extractum siccum (tương đương 3,5mg Hederacoside C) 35mg /5ml; – 35mg /5ml VN-20238-17
19750 Apamtor 10mg Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg VN-16632-13
19751 Apamtor 20mg Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg VN-16633-13
19752 Meropenem Kabi 1g Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat) 1g 1g VN-20415-17
19753 Miko-Penotran Miconazol nitrate 1200mg VN-14739-12
19754 Neo-Penotran Forte L Metronidazol 750mg; Miconazol nitrat 200mg; Lidocain (43mg Lidocain base + 70,25 mg Lidocain HCl) 100mg VN-19706-16
19755 Ossopan Calci (dưới dạng chiết xuất cao xương toàn phần-tính bằng vật liệu khô: 600mg) 3,24mmol; 3,24mmol VN-20607-17
19756 Paracetamol Kabi AD Paracetamol 10mg/1ml 10mg/1ml VN-20677-17
19757 PM Renem Ginkgo biloba leaf extract dry concentrate (50:1) 120mg VN-11788-11
19758 Synaflox 1.5gm Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime natri) 1,5g – 1,5g VN-20268-17
19759 Xilonibsa 2% Lidocain HCl 36mg/1,8ml; Epinephrine tartate 0,0225/1,8ml VN-16227-13
19760 Assoma Somatostatin (dưới dạng Somatostatin hydrat acetat) 3mg VN-19605-16
19761 Axuka Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin natri) 1000mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat ) 200mg 1000mg, 200mg VN-20700-17
19762 Bactirid 100mg/5ml dry suspension Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100mg/5ml 100mg/5ml VN-20148-16
19763 Biclamos Bid 1000mg Amoxicilin875mg; Acid clavulanic125mg VN-17475-13
19764 Bilclamos 625mg Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat)  500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 125mg VN-17993-14
19765 Buloxdine Mỗi 5 ml chứa: Ibuprofen 0,1g 0,1g VN-20787-17
19766 Emfoxim 100 Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg VN-19874-16
19767 Hispetine-16 Betahistin dihydrochlorid 16mg 16mg VN-20126-16
19768 Incepcom Mỗi nhát xịt chứa: Fluticasone propionate 50 mcg VN-20469-17
19769 Ketamine Hydrochloride injection Ketamine (dưới dạng Ketamine HCl) 500mg/10ml 500mg/10ml VN-20611-17
19770 Levocide 500 Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg VN-19025-15
19771 Levoeye Eye drops Levofloxacin 25mg/5ml VN-9629-10
19772 Magrilan 20 mg Fluoxetin (dưới dạng Fluoxetin hydroclorid) 20 mg VN-18696-15
19773 Newmetforn Inj. 1j Meropenem Trihydrate 1g Meropenem VN-15453-12
19774 Nirdicin 250mg Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 250mg VN-18715-15
19775 Rabupin-20 Rabeprazole sodium  20mg VN-17118-13
19776 Viansone Diacerein 50mg VN-14129-11
19777 Xilavic – 625 Amoxicilin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat ) 125mg 500mg, 125mg VN-20824-17
19778 PYLOTRIP R Amoxicillin trihydrate; Rabeprazol natri; Clarithromycin 500mg; 20mg; 500mg 11692/QLD-KD
19779 Hizentra™ Human normal immunoglobulin (SClg) 4g/20ml 3119/QLD-KD, ngày 16/3/2017
19780 Gemapaxane Enoxaparin natri 6000IU/0,6ml Mỗi viên chứa: Calci carbonat 1500mg; Cholecalcife VN-16313-13
19781 Gemapaxane Enoxaparin natri 4000IU/0,4ml Mỗi viên chứa: Calci carbonat 1500mg; Cholecalcife VN-16312-13
19782 Gemapaxane Enoxaparin natri 2000IU/0,2ml Mỗi viên chứa: Calci carbonat 1500mg; Cholecalcife VN-16311-13
19783 Zildox 100 Oxaliplatin USP 100mg VN2-460-16
19784 Getzglim 4mg Glimepiride 4mg VN-11043-10
19785 Lipiget 20mg Atorvastatin 20mg VN-11048-10
19786 An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Ngưu hoàng, Hoàng liên, Cao sừng trâu, Hoàng cầm, Xạ hương, Chi tử, Trân châu, Uất kim, Chu sa, Long não, Hùng hoàng VN-13035-11
19787 Zyocade-2mg Bortezomib 2mg 2mg VN2-628-17

DOWNLOAD FILE CẬP NHẬT DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_06.12.2017

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_06.12.2017

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!